Evanghelia zilei (Marcu 1, 16-22)

Chemarea Apostolilor

„În vremea aceea, umblând pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari. Și le-a zis Iisus: Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată, lăsând mrejele, au mers după El. Iar El, mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui. Și ei erau în corabie, dregându-și mrejele. Și i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie cu lucrătorii, s-au dus după El. Au venit în Capernaum și, îndată intrând sâmbăta în sinagogă, Iisus îi învăța. Și erau uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor.”


Cu ce putere au propovăduit Apostolii

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Douăsprezecea, Cap. 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 1.178

„Căci nu mâna Sfinților Apostoli sau propovăduirea acestor pescari a început pescuitul duhovnicesc, ci puterea Mântuitorului. Căci El e primul care a pescuit un pește, ca pârga celor ce vor veni (nu înțelegem unul, ci prin unul se arată nu foarte mulți). După aceea ucenicii pescuiesc mulțimea prin consimțirea Lui dumnezeiască. Iar mreaja o ridică Petru, ceea ce înseamnă că osteneala Sfinților Apostoli nu va fi lipsită de roade. Ei au adus la Cel ce le-a poruncit să pescuiască mulțimea de pești, care e indicată de numărul de o sută cincizeci și trei. Numărul o sută înseamnă, după cum mi se pare, plinătatea nea­murilor. Căci numărul o sută este deplin, fiind compus din zece decade. De aceea Însuși Iisus Hristos zice odată, într-o pildă, că are o sută de oi (Matei 18, 12), arătând prin aceasta numărul complet al făpturilor cuvântătoare, iar în alt loc afirmă că pământul cel bun va aduce un rod însutit (Matei 13, 8), indicând prin aceasta rodul desăvârșit al sufletului evlavios. Numărul cincizeci adăugat arată rămășița aleasă prin har a celor din Israel. Căci cincizeci este jumătate dintr-o sută și e lipsit de desăvârșire. Iar prin trei se face referire la Sfânta și Cea de o ființă Treime, căci slavei și laudei nesfârșite a Sfintei Treimi i se închină viața celor pescuiți prin credință. Căci Dumnezeu este în toți cei ce cred în El, ținându-i aproape, prin sfințire, pe cei câștigați prin propovăduirea evanghelică. După ce a fost trasă mreaja, Domnul nostru a zis iarăși Sfinților Săi ucenici: Veniți de prânziți, învățând prin aceasta că, după osteneli și sudori pentru cei chemați și mântuiți, ei se vor odihni, vor ședea iarăși cu El, după însuși cuvântul Mântuitorului, și vor fi cu El pururea bucurându-se de dulceața negrăită, duhovnicească, pentru că e dumnezeiască și mai presus de mintea noastră. Mântuitorul vrea să arate că se va împlini ceea ce s-a spus în Psalmi: Vei mânca rodul ostenelilor tale (Psalmi 127, 2). Nu-și iau ei singuri cele spre mâncare, ci le împarte Hristos, ca să învățăm, prin chip, că Hristos Însuși ca Domn ne va da darurile Sale dumnezeiești și acele lucruri care ne sunt de folos.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail

Next Post

Ți-e lene?

Related Posts
Total
0
Share