Evanghelia zilei (Marcu 12, 1-12)

Pilda lucrătorilor viei

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vremea potrivită, a trimis la lucrători un slujitor ca să ia de la ei din roadele viei. Dar ei, punând mâna pe el, l-au bătut și i-au dat drumul fără nimic. Și a trimis la ei, iarăși, altă slugă, dar și pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul și au ocărât-o. Și a trimis alta. Dar și pe aceea au ucis-o; și pe multe altele: pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le. Mai avea și un fiu iubit al său și în cele din urmă l-a trimis la lucrători, zicând: Se vor rușina de fiul meu. Dar acei lucrători au zis între ei: Acesta este moștenitorul; veniți să-l omorâm, și moștenirea va fi a noastră. Și, prinzându-l, l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Deci, ce va face stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. Oare nici Scriptura aceasta n-ați citit-o: «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului; de la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri»? Și căutau să-L prindă, dar se temeau de popor. Căci înțeleseseră că împotriva lor zisese pilda aceasta. Și, lăsându-L, s-au dus.”


Dumnezeu pedepsește păcatul

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul VII, VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 393-394

„Dar atunci care este pricina pentru care nu aduce grabnică pedeapsă peste cei ce păcătuiesc? Pentru că este îndelung-răbdător, nu aduce mânie în fiecare zi. Dacă nu vă veți întoarce, sabia Lui o va luci (Psalmi 7, 12). Cuvântul este amenințător: el îi face să se întoarcă pe cei zăbavnici în pocăință. [Dumnezeu] nu ame­nință îndată cu răni, cu lovituri și cu moarte, ci cu luciri de arme, îi pregătește oarecum pentru apărare. Căci, după cum cei care-și curăță armele arată prin aceasta că pornesc la război, tot așa și cuvântul, voind să arate pornirea lui Dumnezeu spre pedepsire, a spus că El Își va luci sabia. (…) Săgețile Lui le-a lucrat pentru cei care ard (Psalmi 7, 13). După cum focul a fost lucrat de Ziditor pentru materia care arde – căci n-a fost creat pentru materia indestructibilă care nu este topită de foc, ci pentru lemnele care ard -, tot așa și săgețile lui Dumnezeu au fost lucrate de El pentru sufletele care ard cu ușurință, pentru că ele sunt alcătuite din mult material și din ceea ce este propriu nimicirii. Așadar, primesc săgețile lui Dumnezeu cei care au primit mai dinainte și au în ei săgețile aprinse ale diavolului. Pentru aceasta a spus [psalmistul]: Săgețile Lui le-a lucrat pentru cei ce ard deja. Ard și topesc sufletul: iubirile trupești, pofta de bani, mânia aprinsă, întristarea și teama ce înstrăinează de Dumnezeu. De­sigur, rămâne neatins de săgețile cele aducătoare de moarte cel care nu este rănit de săgețile dușmanului și este îmbrăcat cu panoplia lui Dumnezeu.“

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Iubirea se crește treptat în provocările vieții

Next Post

Slava deşartă

Related Posts
Total
0
Share