Evanghelia zilei (Marcu 12, 18-27)

Iisus și saducheii

„În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia fratele său pe femeia lui și să ridice urmaș fratelui. Și erau șapte frați. Și cel dintâi și-a luat femeie, dar, murind, n-a lăsat urmaș. Și a luat-o pe ea al doilea, și a murit nelăsând urmaș. Tot așa al treilea. Și au luat-o toți șapte și n-au lăsat urmaș. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci toți șapte au avut-o de nevastă. Și le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci, după ce vor învia din morți, nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii în ceruri. Iar despre morți, că vor învia, n-ați citit oare în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov»? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Deci voi sunteți în mare rătăcire.”


Învierea trupurilor și moartea păcatelor

Metodiu de Olimp, Banchetul sau despre castitate, Discursul IX: Tysiana, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1984), vol. 10, pp. 104-105

„Atunci, corturile noastre ale tuturor se vor reface, oasele se vor reuni cu carnea și corpul va învia. Atunci vom serba pentru Domnul, în toată strălucirea ei, ziua bucuriei, atunci când vom lua înapoi nestricăciune, corturile noastre care nu vor mai muri, nici nu se vor mai descompune în pământul mormântului. Căci cortul nostru era și mai înainte nepieritor, dar din cauza nesupunerii a fost antrenat spre cădere și ruină; dar Dumnezeu a dezlegat păcatul prin moarte, pentru ca omul păcătos să nu fie nemuritor și trăind odată cu el și păcatul, să fie în veci condamnat. Deci, de aceea, trupul a murit, deși nu fusese muritor sau stricăcios, și sufletul s-a separat de trup pentru ca prin moarte să fie ucis păcatul, ca să nu mai poată trăi în cel mort.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Iubirea și Despărțirea

Next Post

Viaţa duhovnicească este condiţia de bază pentru asigurarea unui viitor bun

Related Posts
Total
0
Share