Evanghelia zilei (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8)

Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)

În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut Trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și, chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Deci, aflând de la sutaș, a dăruit lui Iosif Trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu și coborându-L de pe Cruce, L-a înfășurat în giulgiu și L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Și, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Și dis-de-dimineață, în ziua cea dintâi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți Ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Și, ieșind, au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.


Femeile mironosițe

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 993

„Uită-te cum și Domnul, prin femei, binevestește Ucenicilor! Domnul ridică la cinste neamul cel mai disprețuit, neamul femeiesc, îi dă bune nădejdi și-i vindecă durerea. Care dintre voi n-ar vrea să fie ca acelea și să cuprindă picioarele lui Iisus? Puteți și acum, toți câți vreți! Puteți să-I cuprindeți nu numai picioarele, ci și mâinile, și capul acela sfânt, împărtășindu-vă, cu cuget curat, cu înfricoșătoarele Taine. Nu numai aici, pe pământ, ci Îl veți vedea și în ziua aceea a Judecății, cu slava aceea nespusă, când va veni cu popor de Îngeri, dacă veți vrea sa fiți iubitori de oameni, dacă veți vrea sa fiți milostivi!”

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 6, 1-7)

Next Post

Femeile mironosițe – modele de credință și evlavie pentru femeile creștine

Related Posts
Total
0
Share