Evanghelia zilei (Matei 10, 32-36; 11, 1)

Fidelitatea față de Hristos

„Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, și pe fiică de mama sa, și pe noră de soacra sa; iar dușmanii omului vor fi casnicii lui. Sfârșind Iisus de dat aceste învățături celor doisprezece Ucenici ai Săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe, prin cetățile lor.”


Lepădarea de Hristos – un păcat greu

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia VI, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 85-86

„De cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, spune Hristos, Mă voi lepăda și Eu de el înaintea Tatălui Meu (Matei 10, 33). Chiar dacă lepădarea de Hristos este fără voia noastră, totuși nu scăpăm de pedeapsă, ci vom da socoteală și de ea. Vom da socoteală și de cele pe care le știm și de cele pe care nu le știm. Nu mă știu vinovat cu nimic, spune Pavel, dar nu cu aceasta m-am îndreptățit (I Corinteni 4, 4). Vom da socoteală de cele făcute cu știință și de cele făcute cu ne­ști­ință. Le mărturisesc lor, spune Pavel, că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu cu știință (Romani 10, 2); totuși aceasta nu le e de ajuns pentru apărarea lor. Scriindu-le corintenilor, le spune: Dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a amăgit pe Eva cu vicleșugul său, tot așa să abată gândurile voastre de la curăția cea întru Hristos (II Corinteni 11, 3).”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXVI, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 339

„Că spune Scriptura: Cei tari cumplit se vor certa (Înțelepciunea lui Solomon 6, 6); și: Cel care a știut voia stăpânului său și n-a făcut-o se va bate mult (Luca 12, 47). Deci cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai mult pedepsit. De aceea preotul care face același păcat ca și mireanul nu primește pedeapsa mireanului, ci o pedeapsă mult mai grea.”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre iubirea față de săraci și despre facerea de bine, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 454

„Dar oricât ar fi de scurtă și de trecătoare, viața noastră nu este fără răspundere! Or, primejdia cea mai mare care ne așteaptă în fiecare clipă constă tocmai în faptul că suntem datori să dăm socoteală înaintea nemitarnicului scaun de judecată nu numai de faptele noastre, ci chiar și de cuvintele pe care le rostim.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Romani 9, 6-19)

Next Post

Isihia în oraș

Related Posts
Total
0
Share