Evanghelia zilei (Matei 11, 16–20)

Iisus neînțeles de popor

„Zis-a Domnul: Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă unii către alții, zicând: V-am cântat din fluier și n-ați jucat; v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și spun: Are demon. A venit Fiul Omului, mâncând și bând, și spun: Iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, pentru că nu s-au pocăit.”


Pentru a dobândi înțelepciunea trebuie să fim capabili de a o primi

Sfântul Vasilie cel Mare, Consti­tuțiile ascetice, Cap. XIV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 18, p. 498

„Înțelepciunea trebuie să fie în fruntea tuturor faptelor; pentru că fără înțelepciune orice, chiar și ceea ce pare bun, se schimbă în răutate când se face la timp nepotrivit și fără măsură. Dar când cuvântul și înțelepciunea fixează timpul și măsura pentru lucrurile bune, câștigul din folosirea lor este minunat și pentru cei care dau, și pentru cei care primesc.”

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, partea întâi, Cuvânt-îna­inte, în Părinți și Scriitori Bisericești (1983), vol. 80, p. 45

„Câștigând, prin ocupația sârguincioasă cu cele dumnezeiești, deprinderea neschimbăcioasă a contemplației neînșelătoare, te-ai îndrăgostit, prea iubitule al lui Dumnezeu, în chip neprihănit, nu numai de înțelepciune pur și simplu, ci și de frumusețea ei. Iar fru­musețea înțelepciunii este cunoș­tința activă sau activitatea înțeleap­tă, amândouă având ca temei ra­ți­u­nea dumnezeieștii Providențe și Judecăți, care se împlinește prin ele.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Icoana Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa)

Next Post

Întoarcere la făgaş

Related Posts
Total
0
Share