Evanghelia zilei (Matei 13, 54-58)

Iisus în patria Sa

„În vremea aceea, venind în patria Sa, Iisus îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiți și ziceau: De unde are El înțelepciunea aceasta și puterile? Oare nu este Acesta fiul teslarului? Oare nu se numește mama Lui Maria și frații Lui: Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile Lui oare nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea? Și se sminteau în privința Lui. Iar Iisus le-a zis: Nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinței lor.”


Înțelepciunea vine de la Dumnezeu

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a XX-a, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 295-296

„Chiar înțelepciunea și priceperea, care par cele mai mari și mai trainice bunuri pe care le au oamenii, sunt și ele zadarnice, că îngâmfă și dau omului o înălțime neadevărată; sunt o nimica dacă le lipsește înțelepciunea dată de Dumnezeu. Diavolul a fost isteț și ascuțit la minte, dar n-a reușit cu istețimea lui îndreptată împotriva omului; ceea ce meșteșugea împotriva omului, a meșteșugit, fără să-și dea seama, împotriva lui. (…) Diavolul a fost prins și în cursa întinsă Domnului a fost răstignit el, deși se aștepta să-L răstignească pe Domnul; a murit el, deși nădăjduia să-L nimicească prin moarte pe Domnul. Dacă, deci, stăpânitorul lumii (Ioan 12, 31), întâiul, marele și nevăzutul maestru al înțelepciunii lumești, este prins în propriile dibăcii ale minții sale și ajunge de săvârșește cea mai mare nebunie, cu mult mai mult ucenicii, imitatorii lui, chiar de-ar născoci cu mintea lor nenumărate dibăcii, ajung nebuni, zicând că sunt înțelepți (Romani 1, 22). Planuri dibace a făcut Faraon pentru a pierde pe Israel; dar înțeleptului Faraon i-a venit pieirea, fără să-și dea seama, tocmai de acolo de unde nici nu se aștepta: copilul dat morții din porunca lui este crescut și ascuns chiar în palatele împărătești (Ieșirea 2, 5-10); și acest copil a nimicit puterea lui Faraon, a întregului popor egiptean și a mântuit pe Israel (Ieșirea 14, 30). Ucigașul Abimelec, fiul nelegitim al lui Ghedeon (Judecători 9, 1), a ucis pe cei șaptezeci de fii legitimi ai lui Ghedeon și socotea că a născocit cu asta un plan dibaci ca să-și întărească stăpânirea; apoi a zdrobit pe cei ce l-au ajutat la omor; dar este zdrobit de ei; și, în sfârșit, este ucis de o piatră aruncată de mâna unei femei (Judecători 9, 1-57). Sfat pierzător au plănuit cu dibăcie toți iudeii împotriva Domnului, zicând în ei înșiși: Dacă vom lăsa lucrurile așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor lua locul și nea­mul (Ioan 11, 48). Cu acest sfat au ajuns la uciderea lui Hristos; s-au gândit să-și salveze neamul și țara, dar planurile lor i-au pierdut: au fost alungați din țara lor și s-au înstrăinat și de legile lor, și de religia lor. Într-un cuvânt, din nenumărate pilde poți vedea că este șubredă înțelepciunea omenească, că este, mai bine spus, mică și umilă decât mare și înaltă.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Aduceţi Domnului pe cei aflaţi în nevoi

Next Post

Iertarea este legată de înțelegerea slăbiciunii celuilalt și a propriei noastre slăbiciuni

Related Posts
Total
0
Share