Evanghelia zilei (Matei 24, 13–28)

…când va veni urâciunea pustiirii

„Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și se va propovădui această Evanghelie a Împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul. Deci, când veți vedea urâciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel Prorocul, stând în locul cel sfânt – cine citește să înțeleagă -, atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta. Pentru că va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și, dacă nu s-ar fi scurtat acele zile, nu ar mai fi scăpat nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci, dacă vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți. Căci se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, dacă vă vor zice vouă: Iată, este în pustie, să nu ieșiți; iată, este în cămări, să nu credeți. Căci, precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.”


Judecățile lui Dumnezeu

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, p. 457

„Adu-ți aminte că judecățile lui Dumnezeu sunt adânc, și pentru că sunt închise în vistieriile cele dumnezeiești nu pot fi înțelese de oricine, la întâmplare. Celui credincios i s-a dat de Dumnezeu această făgăduință: Îți voi da vis­tierii ascunse, nevăzute (Isaia 45, 3). Așadar, când vom fi învredniciți de cunoaște­rea față către față (I Corinteni 13, 12), vom vedea și «adâncurile lui Dumnezeu în vis­tierii». Iar dacă vom aduna cele spuse în Scriptură despre burdufuri, atunci vom înțelege și mai bine ceea ce a vrut să spună enunțul profetic. Cei care se înnoiesc zi de zi, cei care primesc în ei vinul cel nou din vița cea adevărată (Ioan 15, 1), aceia se numesc în Evanghelie burdufuri noi (Matei 9, 17), iar cei care nu vor să-l lepede pe omul cel vechi sunt burdufuri vechi (Matei 9, 17), cărora nu li se poate încredința primirea vinului nou.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia IV, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 63

„Pavel, omul acesta atât de mare și atât de valoros, a spus că judecățile Lui, adică rânduielile și conducerea Lui, sunt cu neputință de cercetat.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXV, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 310

„Când lucrează Dumnezeu ceva, nu încerca, iubite, să cercetezi cu min­tea ta omenească cele făcute de El! Faptele Lui depășesc înțelegerea noastră, iar mintea omenească nicicând nu va putea să le cuprindă sau să înțeleagă pricina celor create de El.”

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Povestiri și minuni … matrimoniale

Next Post

Dacă ne vom întoarce către noi înşine, nu vom mai osândi pe ceilalţi

Related Posts
Total
0
Share