Evanghelia zilei (Matei 25, 1-13)

Zis-a Domnul pilda aceasta: Împărăția Cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau neînțelepte. Cele neînțelepte, luând candelele lor, n-au luat cu ele untdelemn. Iar cele înțelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. Dar, mirele întârziind, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieșiți întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele, și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.


Cum va veni Domnul

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, pp. 335-336

„Căci va pogorî din cer în cursul nopții, când lumea doarme în oarecare fel, răsuflând din ea păcatul. De aceea şi zice către noi: Privegheați dar, că nu ştiți ceasul în care vine Domnul vostru (Marcu 13, 35). Dar ne învață ceea ce s-a spus şi în parabola despre fecioare. Căci zice că cinci sunt cele înțe­lepte şi cinci, cele nebune. Dar, întârziind mirele, au ațipit şi au dormit toate. Însă la mijlocul nopții s-a făcut strigare: Iată Mirele, ieşiți întru întâmpinarea Lui (Matei 25, 1 ş.u.). Vezi cum ni se vesteşte Mirele la mijlocul nopții? Iar ce este strigarea şi modul întâmpinării, ne va lămuri dumnezeiescul Pavel, spunând odată că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul Arhanghelului şi întru trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16); iar altădată, de­spre Sfinții ce se vor scula: Şi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, întru întâmpinarea Domnului în văzduh, şi aşa pururea cu Domnul vom fi (I Tesaloniceni 4, 17). Iar faptul că Ucenicii sunt loviți de spaimă, deşi văd venind pe Domnul, şi că ei se află în osteneală şi priveghere arată că El va veni ca Judecător pentru toți şi va înspăimânta pe toți, chiar şi pe cel drept, fiind şi el încercat, ca prin foc, deşi vede mai înainte pe Cel ce va veni, şi nu se va obosi în ostenelile pentru virtute, ci se va hrăni prin trezvie şi bună priveghere.”

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea a Doua, Scrieri, 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, p. 274

„Privegheați şi vă rugați… Prin priveghere vrea să ne sădească veghea în dreapta credință, iar prin rugăciune, ajutorul lui Dumnezeu prin Har.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Am reușit să travestim și moartea

Next Post

O prostituată și o fecioară – două drumuri, aceeași destinație: sfințenia

Related Posts
Total
0
Share