Evanghelia zilei (Matei 7, 15-21)

Pomul se cunoaște după roade

„Zis-a Domnul: Feriți-vă de prorocii mincinoși, care vin la voi îmbrăcați în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Oare culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din Ceruri.”


Duplicitatea – caracteristica celui viclean

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXIII, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 302-304

„Păziți-vă de profeții mincinoși, că vor veni la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori (Matei 7, 15).

Iată, în afară de câini și porci, altfel de dușmani, mai cumpliți decât aceia. Pe câini și pe porci îi recunoaște și-i vede toată lumea, dar pe aceștia nu. Sunt ascunși. De aceea ne-a poruncit să ne ținem departe de câini și de porci, dar pe profeții mincinoși să-i cercetăm cu deosebită grijă, pentru că nu-i cu putință să-i cunoaștem de la primul lor atac. De aceea a și spus: Păziți-vă, tocmai pentru a-i cu­noaște mai bine.

Apoi, ca nu cumva ascultătorii Săi să se descurajeze auzind că trebuie să intre pe ușa cea strâmtă și pe calea cea îngustă, (…) deci ca nu cumva să se descurajeze în fața atâtor necazuri, având a merge împotriva celor mai mulți oameni și de a fi și cu luare-aminte asupra primejdiilor, Domnul a amintit de cele petrecute pe timpul strămo­șilor lor și a numit lupi pe profeții mincinoși.

(…) Domnul înțelege aici prin profeți mincinoși nu pe eretici, ci pe oamenii cu viața stricată, care-și pun masca virtuții și pe care majoritatea oamenilor obișnu­iesc să-i numească oameni falși. De aceea a și adăugat, zicând: După roadele lor îi veți cunoaște (Matei 7, 16).

De multe ori găsești între eretici și oameni cu viață curată; dar printre profeții mincinoși, niciodată.

Dar dacă și printre eretici sunt fățarnici?

Pot fi demascați cu ușurință. Calea pe care ne-a poruncit Hristos să mergem este grea și obositoare prin natura ei; fățarnicii, însă, nu vor să se obosească, ci vor numai să arate lumii că se osebesc. De aceea pot fi ușor demascați.

(…) Uită-te la blândețea lui Hristos! N-a spus: Pedepsiți-i, ci: Căutați să nu fiți vătămați de ei, ca nu cumva să cădeți din neluare aminte în mâinile lor.

Apoi, ca să nu spui că nu-ți este cu putință să-i recunoști pe unii ca aceștia, Domnul îți dă iarăși o pildă din viața de toate zilele, grăind așa: Oare se culeg struguri din spini sau smochine din ciulini? Astfel orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune (Matei 7, 16-18).

Cu alte cuvinte, Hristos spune așa: În astfel de oameni nu găsești nici blândețe, nici dulceață; sunt oi numai la piele; de aceea și pot fi recunoscuți ușor.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Total
44
Shares
Previous Post

Icoana Tuturor Sfinţilor, expresie a unităţii refăcute

Next Post

Despre frumusețe, împotriva femeilor care se împodobesc

Related Posts