Evanghelia zilei (Matei 7, 21-23)

Lucrătorii fărădelegii

„Zis-a Domnul: Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din Ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos diavoli și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la Mine, cei ce lucrați fărădelegea.”


Ce înseamnă a fi drept înaintea lui Dumnezeu?

Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a VI-a, Cap. XII, 104.1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 444

„Și după cum lui Moise, datorită faptelor lui drepte și a legăturii necontenite cu Dumnezeu, Care grăia cu el, i s-a așezat pe fața lui o culoare plină de slavă, tot așa și în sufletul gnosticului pătrunde o putere dumnezeiască de bunătate, datorită purtării de grijă a lui Dumnezeu, a pro­feției și a conducerii lui Dumnezeu; și sufletul lui arată un fel de strălucire spirituală, cum ar fi căldura de soare, o pecete clară a dreptății, lumină unită cu sufletul printr-o dragoste continuă, care vine de la Dumnezeu și aduce ceva de la Dumnezeu. Și, de aici, încolțește în gnostic asemănarea cu Dumnezeu-Mântuitorul, atât cât îi este cu putință firii omenești.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Sfinții, doctori rezidenți ai Taumaturgului desăvârșit, Mântuitorul Hristos

Next Post

Pe tine te vor judeca peștii

Related Posts
Total
0
Share