Femeia în Ortodoxie

Modelul suprem pentru femeie în Ortodoxie este Maica Domnului: Preasfânta Fecioară Maria. Cea din care S‑a întrupat Fiul lui Dumnezeu: Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El „a luat asupră‑Și smerita fire omenească din Sfânta Fecioară” (arhimandrit Zaharia Zaharou de la Essex, pemptousia.ro). Pentru aceasta, ea este „mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”.

Maica Domnului, prin ascultare, îndreaptă neascultarea primei femei. Dacă după cădere „Eva a primit întâia bună vestire a mântuirii”, la plinirea vremii, „Maica Domnului a primit Bunavestire a dumnezeieștii Întrupări”, după cum arată profesorul Gheorghios I. Mantzaridis, de aceea „femeia, care a fost cea dintâi în cădere, este cea dintâi și în îndreptarea omului”. Astfel, modelul axiologic de împlinire a voii lui Dumnezeu pentru femeia creştină este Sfânta Fecioară Maria. Ea, ca Maică a Domnului, „reprezintă slavă și cinste pentru neamul omenesc, cea mai plină de har ființă omenească în decursul istoriei” (arhimandrit dr. Platon Krikris, pemptousia.ro).

În creştinism, femeia este egală bărbatului, iar teologia ortodoxă subliniază acest lucru pe baza Sfintei Scripturi şi a gândirii patristice, în care „toți scriitorii și Părinții bisericești au apărat femeia epocii lor în fața legilor și a societății care o considerau inferioară bărbatului, ei afirmând că bărbatul și femeia alcătuiesc o unitate indestructibilă, omul, și, subliniind că aceștia au fost plăsmuiți egali de către Creatorul lor, au fost deopotrivă supuși pedepsei pentru neascultarea lor și, prin Întruparea, Patimile, Răstignirea și Învierea Dumnezeu‑Omului Hristos, li s‑a dat posibilitatea obiectivă de se mântui și a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu” (Irini Artemi, pemptousia.ro).

În istoria mântuirii, femeile dau dovadă de curaj mai ales dacă ne oprim asupra exemplului mironosiţelor care vin pline de îndrăzneală în ziua Învierii să ungă trupul Domnului nostru Iisus Hristos, în vreme ce Apostolii stau ascunşi.

Astăzi, de multe ori trebuie să remarcăm curajul femeilor în apărarea dreptei credinţe şi mai ales evlavia lor faţă de cele sfinte. Este clar că în Bisericile noastre la sfintele slujbe sunt mai multe femei decât bărbaţi, ceea ce arată dragostea lor faţă de Dumnezeu şi sensibilitatea lor sufletească care le îndeamnă să vină în casa Domnului pentru a pregusta bucuria Raiului încă din lumea aceasta. Datorită lor mulţi bărbaţi rătăciţi în lumea întunecată a păcatului sunt aduşi pe calea Împărăţiei lui Dumnezeu şi descoperă dorul după Rai şi viaţa veşnică. Prin ele copiii descoperă frumuseţea şi profunzimea credinţei noastre ortodoxe. Ele sunt călăuzitoarele familiilor către viaţa spirituală prin care trăim bucuria duhovnicească a credinţei ce ne duce la Dumnezeu.

Pr. Ciprian Florin Apetrei

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Nu vă e dor de mama?

Next Post

Îţi închin un imn, femeie!

Related Posts
Total
0
Share