Ianuarie, luna sfinților cuvioși

În calendarul ortodox, luna ianuarie este marcată de cinstirea unora dintre cei mai importanți sfinți cuvioși din istoria creștinismului. Când rostim numele sfinţilor din ceata cuvioșilor, ne gândim la acei monahi care și-au închinat viața lui Dumnezeu, iar prin nevoință și rugăciune au ajuns să fie „prieteni și casnici ai lui Dumnezeu”.

În ziua a 11-a a acestei luni l-am cinstit pe Cuviosul Teodosie, începătorul vieții de obște în Palestina, una dintre figurile reprezentative ale monahismului ortodox până astăzi.

Între acești sfinţi ai lunii ianuarie, Sfântul Antonie cel Mare este între cei mai cunoscuţi. Literatura patristică îl consideră pe Avva Antonie ca fiind Părintele monahilor și cel care a deschis drumul cuvio­șiei în Istoria Bisericii. Alături de el, în luna ianuarie îi sărbătorim și pe alți cuvioși care au marcat istoria duhovnicească a monahismului ortodox. Astfel, la 15 ianuarie este sărbătorit primul monah din istorie, Cuviosul Pavel Tebeul, contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare, întâlnirea dintre cei doi fiind definitorie pentru Patericul egiptean.

Tot în această lună îi cinstim și pe alți cuvioși egipteni, Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul (19 ianuarie). Astăzi, sărbătorim un alt organizator al trăirii monahale, Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare. La fel ca Avva Antonie, în Egipt, el a fost câțiva ani mai târziu întemeietorul și părintele marii mișcări monahale din pustia Palestinei. Pe drumul deschis de el în pustiurile Iudeei a mers și s-a nevoit și Cuviosul Gheorghe Hozevitul.

Cuviosul Maxim Mărturisitorul îl sărbătorim la 21 ianuarie. El a apărat cu toată ființa sa dreapta credință și din această mărturisire s-a născut una dintre cele mai profunde opere teologice.

Unul dintre spațiile cele mai importante ale monahismului creștin este cel sirian. În luna ianuarie îi cinstim în ziua a 28-a pe cei mai importanți cuvioși dați lumii creș­tine de spațiul ascetic sirian: Sfinții Cuvioși Efrem Sirul și Isaac Sirul. Ei au influențat literatura patristică prin textele lor și sunt cei mai importanți exponenți ai trăirii monahale siriene.

Acești sfinți cuvioși pe care îi cinstim în luna ianuarie sunt făclii de lumină care ne călăuzesc în înțe­legerea și trăirea tainelor dumne­zeiești. Ei sunt modele ascetice de urmare a Domnului nostru Iisus Hristos.

Pr. Ciprian Florin Apetrei

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Mic dejun ceresc

Next Post

Troparul Cuviosului Eftimie cel Mare

Related Posts
Total
0
Share