Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghie de la Mănăstirea Zografu

Istoria Icoanei Sfântului Gheorghie de la Mănăstirea Zografu este legată de însuşi momentul în care mănăstirea a fost ctitorită. În vremea domniei împăratului bizantin Leon Filosoful şi a ţarului bulgarilor Simeon cel Mare, trei fraţi, Moise, Aaron şi Vasile, din cetatea Ohrid, au mers în Muntele Athos şi au hotărât să înalțe o mănăstire de obşte.

În anul 919, cei trei fraţi au ridicat acolo o mică Biserică. Deoarece fiecare dintre ei dorea să închine mănăstirea unui hram diferit (Maicii Domnului, Sfântului Nicolae sau Sfântului Gheorghe), au hotărât să închidă în Biserică o scândură nepictată şi să se roage toată noaptea, ca Domnul să facă voia Sa. A doua zi dimineaţa au aflat zugrăvit pe scândură chipul Sfântului Gheorghie.

Mutarea Icoanei din Lida în Athos

În acea vreme, în Palestina, în apropiere de Lida, patria Sfântului Mare Mucenic Gheorghie, se afla o mănăstire numită „a lui Fanuil”, ce adăpostea o Icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Gheorghie, încă din vremea binecredinciosului împărat Constantin cel Mare. Într-o zi, Icoana Sfântului s-a făcut nevăzută din fața ochilor tuturor.

Noaptea, Marele Mucenic s-a arătat în vis egumenului Evstratie şi i-a spus: „De ce te istoveşti peste măsură de întristare şi mâhnire după mine, omule? Eu mi-am găsit Biserică şi mănăstire în Sfântul Munte Athos, unde este locul ales al Preasfintei noastre Stăpâne şi Născătoare de Dumnezeu. Acolo am dorit să petrec. Dacă vreţi să vă mântuiţi de mânia care vine peste tine şi peste aceia care sunt cu tine, ia pe fraţi şi mergeţi în pământul şi mănăstirea pe care ţi le-am spus, şi acolo mă vei afla, căci Domnul a dat întreaga Palestina şi Siria spre nimicire saracinilor, din pricina înmulţirii păcatelor şi nedreptăţilor săvârşite de creştini”.

După aceste cuvinte, Sfântul Gheorghie s-a făcut nevăzut, iar starețul împreună cu obștea au venit în Sfântul Munte, la Mănăstirea Zografu unde, cu adevărat, au aflat Icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghie, care plecase de la ei şi, după minunată pronie a lui Dumnezeu, s-a aşezat pe o scândură nouă!

Monahii palestinieni nu au mai dorit să se întoarcă în patria lor, ci au rămas pentru totdeauna în noua mănăstire aleasă de Sfântul Gheorghie, iar părintele Evstratie a fost aşezat ca egumen al mănăstirii.

Minunea cu episcopul necredincios

Aceasta Icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Gheorghie este deosebită, căci în ea a rămas până în ziua de astăzi o parte din degetul arătător cu care, cu nesocotire şi îndrăzneală, a atins chipul Sfântului, necredinciosul episcop al eparhiei Vodinului.

Acesta, venind la mănăstire, a intrat în Biserică și fără evlavie s-a apropiat de Icoana Sfântului Gheorghie. Întinzându-și mâna, a atins cu degetul nasul Sfântului Gheorghie, zicând: „Aceasta este Icoana care s-a pictat singură?”. Iar când a vrut să-și retragă mâna, nu a mai putut, căci degetul i-a rămas lipit de nara Sfântului Gheorghie. Văzând aceasta, părinții mănăstirii au încercat să-l ajute, dar fără niciun folos. Atunci, episcopul, căindu-se pentru necredința lui, s-a rugat Sfântului să-l ierte; împreună cu el s-au rugat și părinții mănăstirii. După multă rugăciune, Sfântul Gheorghie s-a arătat unuia dintre călugări și i-a zis că, pentru necredința lui, să i se taie vârful degetului, care va rămâne lipit de Icoană drept mărturie. Neavând altă scăpare, episcopul a fost nevoit să rabde tăierea degetului, care a rămas lipit de Icoană până în ziua de azi.

Pr. Silviu Cluci

Sursa: http://doxologia.ro

Previous Post

„Gheorghe” – știați care este originea și semnificația acestui nume?

Next Post

Slava Laudelor, glas 5, la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghie

Related Posts
Total
0
Share