Înălţarea Domnului – trecerea umanităţii prin Porţile veşniciei

Preot Ioan Istrati

Înălţarea Domnului la Ceruri cu Trupul înviat din morţi înseamnă urcarea umanităţii înviate în sânul de iubire al Treimii şi înveşnicirea creaţiei prin Preoţia jertfelnică a lui Hristos, Arhiereul veacurilor.

Este momentul de demnitate supremă dumnezeiască pe care umanitatea o primeşte în dar de la Fiul lui Dumnezeu care a devenit Om pentru a ridica pe oameni în Cerurile iubirii lui Dumnezeu.

Urcuşul din slavă în slavă al lui Hristos – Dumnezeu şi Om este urcuşul umanităţii prin sferele creaţiei, întâlnirea de taină între Dumnezeu Omul şi neamurile îngereşti, plinirea tuturor regnurilor creaţiei şi sfinţirea istoriei din interior, prin asumarea progresivă şi totală a fiecărei cete îngereşti, prin stăpânirea iubirii răstignite şi înviate.

Cuvintele prooroceşti ale lui David Împăratul arată extensia acestui urcuş din slavă în slavă al lui Hristos Dumnezeu şi recunoaşterea de către Îngeri a demnităţii Arhiereului veşnic şi al Îngerului de Mare Sfat: Fiul lui Dumnezeu: „Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice, şi va intra Împăratul slavei! Cine este Acesta Împăratul slavei? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel tare în război” (Psalmul 23).

Astfel cetele îngereşti nu pot înţelege cum un Om răstignit poate urca spre sferele cereşti şi bate la porţile cele veşnice ale iubirii Treimice, înălţându-Se către Tronul Părintelui Luminilor. Domnul cel tare în război este Domnul care a biruit moartea înviind întreaga umanitate. Puterile cereşti întreabă Cine este acesta şi totuşi nu deschid porţile veşniciei.

Însă la al doilea strigăt: „Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice, şi va intra Împăratul slavei! Cine este Acesta Împăratul slavei? Domnul Puterilor, Acesta este Împăratul slavei”, Puterile cereşti înţeleg că Omul cu răni la mâini şi la picioare, cu Coasta străpunsă cu suliţa este Domnul Puterilor, Stăpânul lor, Împăratul lor veşnic, aşa că deschid porţile cerului şi Omul Iisus, înveşmântat în lumina Învierii, intră în braţele Părintelui ceresc îmbrăţişat de Acesta şi îmbrăţişând umanitatea cu nemurire.

Previous Post

Înălțarea Domnului – Sfântul Nicolae Velimirovici

Next Post

Troparul Înălțării Domnului

Related Posts
Total
0
Share