Inima în Marele Post- „Să nu-i invidieze inima ta pe cei păcătoşi, ci în frica Domnului să fii toată ziua.”

„Să nu-i invidieze inima ta pe cei păcătoşi, ci în frica Domnului să fii toată ziua” (Pilde 23:17).

1. Eşti om botezat, adică curăţat de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru început şi buruiana cea străveche au izvorât din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare preţuieşti cum se cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s-a dat prin botez?

2. Dintr-o cocină murdară, botezul a făcut din tine biserică. Aşadar, ce invidie poţi avea oare în inimă faţă de cei ce preschimbă iarăşi o dumnezeiască biserică în cocină murdară? Inima ta să nu-i invidieze pe cei păcătoşi.

3. Sau dacă cuiva i se curăţă, luminează, tămâiază şi împodobeşte casa şi acesta, în loc să ţină casa sa într-o astfel de rânduială, ia lopata şi aruncă peste uşi şi ferestre toată necurăţia, oare vei râvni lui sau îl vei plânge?

4. Însuşi Domnul Dumnezeu a curăţat prin botez pe tot omul botezat. Frica ar trebui să te cuprindă în faţa acestui gând, frica lui Dumnezeu, Care a venit pentru a spăla, a lumina, a renaşte şi a-i mântui pe oameni.

5. Precum curg lacrimile din pricina unei mari tristeţi, dar şi din pricina unei mari bucurii, aşa şi frica îl cuprinde pe om din pricina unei mari răutăţi, dar şi din pricina unei mari jertfe. Dumnezeu S-a arătat în Hristos ca o slugă pentru a curăţa casa ta, pentru a preschimba cocina din inima ta în biserică. Oare, nu te cuprinde frica de atâta smerenie a Împăratului Împăraţilor? Şi oare nu te cuprinde iarăși frica când îl vezi pe omul botezat că păcătuieşte? Cu adevărat, nu este ceva mai nebunesc decât a-l invidia pe păcătos. Nebunie e şi a-l invidia pe cel drept, mare nebunie, dar a-l invidia pe păcătos este cel mai nebunesc lucru.

6. Ce este păcătosul? Este un sinucigaş inconştient. Este un om ca orice om, care îşi doreşte viaţa, însă neîncetat agoniseşte moarte întru sine. Sau este un om care îşi doreşte sănătate, dar neîncetat bea otravă. Oare, îl vei invidia pe unul ca acesta?

7. Dacă îl invidiezi pe cel păcătos, care aleargă după umbrele trecătoare ale acestei lumi, îi eşti tovarăş în nebunie. El este nebun pentru că vrea să prindă ceea ce nu poate cuprinde, iar tu pentru că, cu invidia ta, îţi otrăveşti inima. Dacă îţi pare rău pentru el şi îl îndrepţi, îi faci bine şi lui şi ţie, tu îţi întăreşti inima, iar pe a lui o vindeci.

8. O legendă pomeneşte de doi vecini bogaţi. Unul pătimea din pricina iubirii de arginţi, iar celălalt din invidie pentru primul. Amândoi au murit în aceeaşi zi. Prietenii lor s-au sfădit care dintre cei doi era mai bun. Ca să sfârşească cearta, ei s-au hotărât să deschidă cele două trupuri şi să scoată inimile celor doi – şi după inimă să-i preţuiască. La cel iubitor de arginţi au găsit o piatră în loc de inimă, iar la cel invidios au găsit un şarpe în loc de inimă. Şarpele a sărit şi s-a ascuns sub acea piatră. O, fratele meu, inima ta să nu-i invidieze pe cei păcătoşi! Invidia este un şarpe care se hrăneşte cu inima ta.

9. În această a treia săptămână a Postului Mare, lărgeşte-ţi inima, ca să iasă toată invidia. Ştii cum le grăieşte Corintenilor preaînţeleptul Pavel? „Gura noastră s-a deschis către voi, corintenilor, inima noastră s-a lărgit” (II Cor. 6:11). Unde este invidie, gura se strânge şi nu vrea să grăiască aproapelui, iar inima se strânge, se contractă şi se micșorează.

10. Gândeşte-te, oare cu câte mii s-ar împuţina răutăţile din patria ta dacă ar pieri invidia dintre oameni? Şi cât de mult s-ar împuţina certurile şi iubirea de sine? Şi cât de mult s-ar împuţina răscoalele şi războaiele, vărsările de sânge şi urâciunea? Ce bine ar fi să nu fie invidia!

11. Ai grijă să nu te înşeli! Invidia nu se înfăţişează sub numele ei adevărat. Desfrânarea se ascunde sub numele dragostei, iubirea de arginţi sub numele chiverniselii, jocurile de noroc sub numele divertismentului, beţia sub numele iubirii de prieteni, iar invidia sub numele dreptăţii şi egalităţii. Şi în tine însuţi invidia se înfăţişează ca o revoltă împotriva nedreptăţii şi inegalităţii. O, fiul meu, ai grijă să nu te înşeli! Orice tâlhar care vine la uşă strigă: Eu sunt binefăcătorul şi prietenul tău. Păzeşte-te să nu te înşele glăsuirea lui şi nu deschide uşa ta.

Extras din ”Inima în marele post”- Sfântul Nicolae Velimirovici.

 

Previous Post

Maica Domnului a adus în lume bucuria

Next Post

Dacă nu le dăm copiilor noștri pe Hristos, studiile nu le folosesc

Related Posts
Total
0
Share