Întâlnirea cu Dumnezeu

Sfântul Grigorie Palama

         Singura cale pentru o astfel de întâlnire este modul ascetic de viață.

         Calea curățirii lăuntrice, a nevoinței duhovnicești, a studiului, a smereniei, a jertfei, a pocăinței, a lacrimilor, a Rugăciunii minții.

         Toate acestea îl ajută pe om să se curățească lăuntric și să devină vas al Harului necreat. Pe cât se curățește, pe atât se face părtaș la energiile necreate ale lui Dumnezeu, pe atât se sfințește. Apostolul Pavel scrie: „Pe toate le socotesc gunoaie, ca pe Hristos să-L dobândesc”. Această cugetare o au toți cei care râvnesc la desăvârșire.

         Experiența ascetică arată dragostea nemăsurată a omului către Dumnezeu. Este un răspuns al omului la planul dumnezeieștii Pronii, la înnomenirea Cuvântului lui Dumnezeu și la Jertfa Lui. Este calea ascultării față de voia dumnezeiască, din dragoste față de El, Care mai întâi a iubit pe om. Este întâlnirea persoanei omenești cu Persoana Dumnezeiască prin lucrarea Duhului.

         Pentru aceasta și pomenește Numele Celui iubit zi și noapte, neîncetat. Pentru aceasta și invocarea neobosită și vie: „vino și Te sălășluiește întru noi” către Mângâietorul, Care mângâie pe cei orfani, cercetează în singurătate, adumbrește și Se face părtaș prin lucrarea harului; luminează, povățuiește, sfințește și face Împărăția Sa scop și devenire în viața oamenilor.

Previous Post

Iubirea de aproapele și nemurirea sufletului

Next Post

Comparația

Related Posts
Total
0
Share