Kathisma, locul odihnei Maicii Domnului în drum spre Bethlehem

Veseleşte-te Bethleheme, Efrata găteşte-te; că iată Mieluşeaua, purtând în pântece pe Păstorul cel Mare, se grăbeşte să-L nască; pe Care văzându-L purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe Fecioara, care Îl hrăneşte cu lapte.

Între Ierusalim şi Bethlehem sînt cam 10 km. Pentru a ajunge la Bethlehem, călătorul se abate un pic la stînga de pe drumul milenar dinspre Ierusalim spre Hebron. Pe această cale au călătorit acum 2017 ani şi Dreptul Iosif şi Preacurata Fecioară Maria, mergînd să se înscrie la Bethlehem (în traducere: Casa Pîinii), la primul recensămînt din istoria omenirii.

[Octavian] August singur stăpânind pe pământ, mulţimea stăpânirii oamenilor a încetat; şi Tu întrupându-Te din cea Curată, mulţimea zeilor idoleşti s-a surpat. Sub o împărăţie lumească cetăţile erau şi într-o stăpînire a Dumnezeirii neamurile au crezut. Scrisu-s-au popoarele, din porunca cezarului; scrisu-ne-am, credincioşii, în numele Dumnezeirii Tale, a Dumnezeului nostru, Cel ce Te-ai întrupat. Mare este mila Ta, Doamne, slavă Ţie!

De oboseala căii, înainte ca drumul să urce din nou, Maica Domnului s-a oprit pentru o clipă. Piatra pe care ea a stat acolo, oprindu-se şi şezînd înainte de Naşterea Fiului său şi Dumnezeului nostru, a primit, începînd cu veacul al IV-lea, numele de Kathisma / Şederea şi a fost inclusă în mijlocul unei biserici dedicate Înainte-prăznuirii Naşterii Domnului, biserică unde mai apoi patriarhii Ierusalimului şi pelerinii se opreau şi ei în drumul spre Bethlehem ca să se închine.

Biserica era circulară, cu mai multe Altare, şi se păstrează cronici care descriu pe scurt ceremoniile desfăşurate acolo, în jurul pietrei pe care s-a odihnit cîndva Măicuţa Domnului.

Păgînii perşi, năvălind în Palestina în anul 614, au distrus pentru totdeauna acest sfînt lăcaş (împreună cu alte 300 de Biserici şi mănăstiri). Arheologii moderni au scos la iveală ruinele Bisericii, care aşteaptă vremuri mai bune pentru Creştinism, vremuri în care cinstirea Maicii Domnului să se ridice din nou la rîvna dragostei ce i-a fost purtată în toate vremurile.

Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peşteră în chip de negrăit. Dănţuieşte lumea auzind, slăveşte cu Îngerii şi cu păstorii pe Cel ce vine să Se arate Prunc Tânăr, pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Previous Post

Veniți să ne bucurăm întru Domnul

Next Post

Vedenia Fericitului Ieronim de Nașterea Domnului

Related Posts
Total
0
Share