Lasă-i şi cămaşa

Ieromonah Savatie Baştovoi

“Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa” (Matei 5, 40). Iată duhul lui Hristos, duh biruitor, duh stăpînitor pe care îl cere David în psalmul 50! 

Nu duhul trufiei rănite care își cheltuie liniștea și banii pentru a-și demonstra părelnica dreptate. Duhul lumii este un duh trufaș înveșmîntat în legi ca și cu o haină, după cum a scris David despre cei care hărțuiesc prin judecăți pe cei nevinovați: “Şi a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac şi pe cel smerit cu inima […] Şi s-a îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină” (Psalmul 108, 15-17).

Blestemul acesta este pus încă din cele zece porunci, cînd s-a spus să nu depunem mărturie strîmbă. Astăzi lumea întreagă este o mărturie strîmbă și toți se aprind să mărturisească ce nu au văzut și nu cunosc. 

Cînd Dumnezeu ne vorbește de har și iertare, oamenii vorbesc de legi și pedepse. Puterea iartă, iar slăbiciunea pedepsește. 

Ce este haina ce poate a ne fi luată prin judecata? Haina este bogăția dinafară, materială, care poate fi luată cu forța. Cămașa însă este sufletul, căci stă lipită de corp, este partea nevăzută, ascunsă și intimă. Pe aceasta, spune Hristos, să o dăm celor ce se silesc să ne ia haina cea dinafară, adică să le dăm bunăvoința noastră, să ne rugăm pentru ei. Și ca să ne cutremurăm cu totul de acest cuvînt al Stăpînului nostru Cel mult-milostiv, să ne amintim că El și-a dat cămașa ucigașilor Săi, împlinind prorocia ce s-a făcut de către David: “Iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți” (Psalm 21, 20).

Previous Post

Muntele Sinai sau locul unde pietrele vorbesc

Next Post

Fermierul care cultiva porumb

Related Posts
Total
0
Share