Maica Domnului plânge pentru noi. Genunchii ei sângerează de la cât se roagă pentru noi… Urgia lui Dumnezeu se apropie”

Sf. Sofia de la Klisura:

„Din inimă vă cer: lucraţi toată fapta cea bună!”

Doar Dumnezeu cunoaşte taina inimii Sofiei şi a nevoinţelor ei, însă roadele date de acest „pom răsădit lângă izvoarele apelor” au vădit-o adevărată înţeleaptă cu Duhul.

Odată, Împărăteasa Cerurilor i s-a arătat şi i-a poruncit: „Ia un toiag şi propovăduieşte pocăinţa”. Sofia s-a văitat: „Nu pot, Maica mea; oamenii nu mă ascultă”. Maica lui Dumnezeu însă a îndemnat-o cu tărie: „Trebuie să cuvântezi. Nu înceta să povăţuieşti…” Aşa că, după această poruncă tainică a Preasfintei Stăpâne, la înţeleapta Sofia au început să vină nenumăraţi oameni bolnavi, săraci, răniţi sufleteşte, deznădăjduiţi şi întristaţi, căutând de la ea rugăciune şi ajutor. Iar ea, ca o desăvârşită ascultătoare a poruncilor dumnezeieşti, îi primea cu inima deschisă: „Bine aţi venit, dragilor! Bine aţi venit, dragii mei!”, revărsând de pe binecuvântatele sale buze poveţe calde şi simple, dar nu mai puţin întăritoare şi luminătoare: „Rogu-vă, iubiţi copiii ai lui Dumnezeu, pe cât puteţi, aveţi credinţă şi nădejde. Pocăiţi-vă, spovediţi-vă, lucraţi toată fapta cea bună. Din inimă vă cer: lucraţi toată fapta cea bună! Dumnezeu să vă dăruiască duh bun, şi să vă dea Lumina Sa!”.

image00Duhul lui Dumnezeu ce sălăşluia în ea o umplea şi de duh prorocesc, ce ieşea din preaplinul inimii ei în cuvinte pline de durere şi de dragoste: „Am văzut nori negri. Urgia lui Dumnezeu se pogoară asupra lumii. Aceştia coboară treptat şi se apropie, şi când vor atinge pământul, atunci va izbucni războiul… Maica Domnului plânge pentru noi. Genunchii ei sângerează de la cât se roagă pentru noi… Pocăiţi-vă! Fiţi buni. Ţineţi posturile. Suntem pe pământ doar pentru puţină vreme. Rugaţi-vă, ziceţi: «Dumnezeul meu, Dumnezeul meu!» O, Doamne, fă ca toţi oamenii să se pocăiască! Păziţi cele Zece Porunci. Iubiţi-vă unii pe alţii. Fiţi milostivi. Pocăiţi-vă, copiii mei… Urgia lui Dumnezeu se apropie. Încununaţi-vă cu feciorie şi curăţie. Dea Dumnezeu să vă mântuiţi la a Doua Venire!”.

Sursa: familiaortodoxa.ro

Previous Post

TATUAJUL – Libertatea absolută sau robia și pierzania absolută?

Next Post

Cea mai frumoasă predică…

Related Posts
Total
20
Share
Post