MARIA – Semnificația numelui Maicii Domnului

După cum spune și Fericitul Ieronim, numele Maicii Domnului a fost de mai înainte ales, prehotărât, potrivit preștiinței și sfatului lui Dumnezeu.

MARIA – DOAMNĂ

Numele MARIA, derivat de la numele ebraic AIA (Prescurtare a lui IEOA, derivat din ebraicul IHWH=IEHOVA, redat de Septuaginta prin Kyrios=Domnul), care arată „Domnul”, se tâlcuiește: „DOAMNĂ”, pentru că domnește și stăpânește peste toate creaturile cerești și pământești ca Mamă a lui Dumnezeu și prin aceasta are perfecțiunea puterii, fiindcă temelia domniei e puterea și unde este domnie și stăpânire, acolo trebuie să fie în chip necesar și putere.

MARIA – LUMINARE

În al doilea rând MARIA se tâlcuiește „luminare (photismos), potrivit lui Grigorie al Neocezareii, pentru că și înțelepciunea (sophia) derivă de la lumină mântuitoare (soon phos) și este, potrivit lui Solomon, „strălucirea reflectată a unei lumini veșnice”(Sol. 7:26), de aceea numele Mariei cuprinde în el perfecțiunea înțelepciunii.

MARIA- MAREA

În al treilea rând Maria se tâlcuiește „Mare”(pelagos), potrivit dumnezeiescului Ambrozie, care spune: „ Maria, în ebraică, se tâlcuiește mare”, dar și în latină „Maria” înseamnă „mări”. Iar marea și oceanul sunt un simbol al bunătății și Harului lui Dumnezeu, căci așa cum marea și oceanul cuprind în sine o mulțime de ape și primesc toate râurile, în același fel și Născătoarea de Dumnezeu cuprinde în ea o mulțime de haruri și a primit toate râurile darurilor pe care le au în parte toate creaturile gândite și simțite, Îngeri și oameni împreună.

MARIA și SFÂNTA TREIME

A luat de la Tatăl puterea ca o fiică a Lui, ca să săvârșească ca mamă pe pământ ceea ce săvârșește Dumnezeu ca tată în cer.

A luat de la Fiul înțelepciunea, ca Mamă a Lui, ca să știe să împace cerul și pământul și pe Dumnezeu cu omul.

A luat de la Duhul Sfânt bunătatea și Harul ca Mireasă a Lui, ca să dea tuturor creaturilor, cerești și pământești, darurile și harurile ei duhovnicești.

M-A-R-I-A

Cele cinci litere însemnă după unii acestea:

M – „albina”(melissa)

A – „strălucire” (auge)

R – „toiag” (rabdon)

I – „iris/curcubeu” (iris)

A – „viță” (ampelos)

Iar după alții arată aceasta:

M – Miriam, sora lui Moise, care a fost o preînchipuire a Născătoarei de Dumnezeu prin feciorie, cum spune Grigorie al Nyssei.

A – pe Ana, mama lui Samuel

R – pe preafrumoasa Rahela

I – pe preaviteaza Iudita

A – pe preaînțeleapta Abigaia

Extras din Maica Domnului și Intrările ei în Templu în tâlcuiri mistagogice — cuvinte și poeme – Sfântul Nicodim Aghioritul, Editura Deisis via http://www.atitudini.com

Previous Post

Prohodul Maicii Domnului – cântarea de tânguire și bucurie a Bisericii noastre

Next Post

IPS Athanasie de Limassol – Ne sfințim cu caracterul pe care îl avem

Related Posts
Total
1
Share