Mulți ani dăruiește, Doamne Dumnezeule, Preacuviosului Părintelui nostru Stareț Ștefan ieromonahul

Astăzi, în Sfântul Munte Athos, facem prăznuirea Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

Rugăm pe Sfântul Ștefan să fie pentru Părintele nostru Stareț Ștefan ieromonahul, un fierbinte rugător și mijlocitor la Tronul Sfintei Treimi, pentru mântuirea sufletului său.