O comoară avem şi ai căutat să mi-o furi?

Un monah avea sub ascultare un alt monah, care era într-o chilie departe cu zece mile. Deci, i-a zis lui gândul: cheamă-l pe fratele să vină să ia pâinea. Şi iarăşi a socotit: de ce pentru pâine să supăr eu pe fratele să vină zece mile? Mai vârtos să o duc eu. Şi luând-o, a plecat la el, dar mergând, s-a lovit cu piciorul de o piatră şi rănindu-i-se degetul, curgea sânge mult. De durere a început să plângă.

Atunci îndată a venit la el Îngerul, zicând:

– De ce plângi?

Iar el arătându-i rana, a zis:

– Pentru aceasta plâng.

Zis-a Îngerul:

– Nu plânge pentru aceasta, că paşii tăi pe care îi faci, pentru Domnul se numără şi spre marea răsplătire înaintea feţei lui Dumnezeu se văd.

Atunci mulţumind pustnicul lui Dumnezeu, călătorea bucurându-se. Şi venind la fratele, i-a adus pâinile şi i-a povestit lui iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi, dându-i pâinea, s-a întors.

A doua zi luând iarăşi pâine, a plecat la alt monah să o ducă. Şi s-a întâmplat de venea şi acela la el şi s-au întâlnit pe cale amândoi.

Astfel a zis cel ce mergea, către cel ce venea:

– O comoară avem şi ai căutat să mi-o furi?

Şi el a zis lui:

– Au doară uşa cea strâmtă numai pe tine te încape? Lasă-ne şi pe noi să venim împreună cu tine.

Şi îndată vorbind ei, li s-a arătat Îngerul Domnului şi le-a zis:

– Prigonirea aceasta a voastră s-a suit la Dumnezeu ca un miros de bună mireasmă!

Extras din Patericul egiptean.

Previous Post

Evanghelia zilei (Ioan 8, 42-51)

Next Post

Cum se naște un izvor

Related Posts
Total
0
Share