Omule, toate le-ai luat de la Dumnezeu

Omule, toate le-ai luat de la Dumnezeu: înţelegere, gând, meşteşug şi minte. Şi toate îţi sunt supuse ţie: cele de pe pământ, din munţi, din ape şi din văzduh şi spre hrană ţi s-au dat. Ci însă împrumut ţi s-au dat, ca adică, să plăteşti în locul acestora: dreptate, dragoste, blândeţe, smerenie şi milostenie. Iar Acela îţi va da daruri pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe El.

Omule, până ce eşti în priveliştea vieţii acesteia, până ce târgul nu s-a risipit, cumpără-ţi cu milostenia la săraci mila lui Dumnezeu; cu smerenia, veşnica slavă; cu dreptatea, viaţa cea nesfârşită, cu curăţia, cunună; cu blândeţile, intrarea în rai; cu rugăciunea, viaţa cea împreună cu îngerii. Cumpără-ţi cu osteneala odihnă, cu privegherea faţa nevăzută a lui Dumnezeu, iar cu postul şi cu setea desfătarea bunătăţilor celor veşnice. Omule, să-ţi fie în cap mintea şi priceperea; iar, în ochi, privirea lui Dumnezeu, iar în partea de jos pământul, întru care vei merge; în urechi, ascultarea Scripturilor; în inimă, suspinarea pentru păcate; pe limbă, adevărul; în gură, rugăciunea; în mână, darea la săraci; în suflet, nemânierea; în trup, curăţia; în pântece, flămânzirea; în genunchi, închinăciunea către Dumnezeu. Şi, de le vei păzi pe acestea, vei fi fiu al luminii şi părtaş al Împărăţiei cerului şi moştenitorul bucuriei celei veşnice şi vieţuitor al Ierusalimului celui de Sus vei fi. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

IPS Pimen Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Extras din Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăutilor.

Previous Post

Prima creştină din Europa

Next Post

Vindecarea unui preot

Related Posts
Total
0
Share