Prima creştină din Europa

Astăzi, 20 mai, Biserica Ortodoxă săvârşeşte pomenirea Sfintei Lidia din Filipi, cea care a fost prima dintre locuitorii Europei geografice care au ascultat cuvântul Evangheliei propovăduit de Sfântul Apostol Pavel. Autorul sfânt al Faptelor Apostolilor ne spune că Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. Sfânta Lidia rămâne model de ascultare şi împlinire a cuvântului Domnului pentru toţi creştinii.

După ce L-a văzut pe Mântuitorul Hristos, Cel răstignit şi înviat, Saul din Tars devine Pavel prin botez, iar mai târziu începe să propovăduiască Vestea cea bună tuturor neamurilor, începând cu conaţionalii săi care se aflau în diferite oraşe ale Imperiului Roman. În Cartea Faptele Apostolilor ni se relatează, în capitolul al 16-lea, că din Asia Apostolul Neamurilor a plecat spre Filipi, în Macedonia, în urma unui vis minunat care-l îndemna spre ceea ce numim noi astăzi Europa, din punct de vedere geografic. Atunci însă nu era o astfel de delimitare, toate fiind regiuni ale măreţului imperiu condus de la Roma. Odată coborât din corabie, Sfântul Pavel a poposit în prima colonie romană de pe teritoriul Macedoniei. În prima zi de sâmbătă, când evreii se rugau în afara cetăţii, Sfântul Pavel a găsit după poartă câteva femei, cărora a început să le vorbească despre Hristos. Doar una dintre acele femei, şi anume Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatirelor, asculta cele spuse de Pavel. Aici ne spune autorul că „Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel” (Faptele Apostolilor 16, 14). După aceea, fiind convinsă şi mişcată de propovăduire, Lidia se botează, împreună cu toţi ai casei ei, iar în casa ei se formează prima comunitate creştină europeană.

Acolo, în Filipi, misionarii călători Pavel şi Sila s-au confruntat cu o problemă care s-a soldat cu închiderea lor în închisoare. După ce au ieşit în mod miraculos de acolo şi Pavel a spus judecătorului că este cetăţean roman, au mai mers o dată la casa Lidiei, unde era Biserica din Filipi, şi-au luat rămas-bun şi au plecat în continuarea călătoriei lor misionare. În Scriptură nu se mai spune nimic despre Lidia, dar Tradiţia a păstrat vie memoria acelei case în care a luat naştere prima comunitate creştină europeană, precum şi locul botezului acestei femei credincioase, pe malul râului din apropiere, unde a fost construită o Bisericuţă, care în starea ei actuală aminteşte de o bazilică paleocreştină.

Sfânta Lidia era din Tiatira, Asia Mică (orăşelul Al-Hissar din Turcia de astăzi), şi purta numele vestitei cetăţi din această zonă. Biblia ne spune despre ea era vânzătoare de purpură şi putem deduce că făcea aceasta împreună cu soţul ei, căci aşa erau atunci vremurile. Negustorii aveau zeităţile pe care le considerau protectoare şi probabil de aceea vorbele lui Pavel i s-au părut interesante Lidiei. Putem de asemenea presupune că era evreică, din naştere sau convertită, pentru că ieşise împreună cu alte femei în ziua sâmbetei în afara cetăţii, într-un loc considerat de rugăciune. În calitatea ei de negustor, mai putem presupune că ştie mai multe limbi, printre care greaca şi ebraica, pentru că altfel nu ar fi putut vorbi cu clienţii şi nu s-ar fi putut ruga după Legea lui Moise. De asemenea, pentru că femeile acestea mergeau în afara oraşului, pe malul unui râu, pentru ca să-şi poată spăla ritualic mâinile într-o apă curgătoare, mai tragem concluzia că în Filipi nu era o sinagogă, fiind probabil puţini evrei acolo. Femeile i-au ascultat deci cu interes pe Pavel, Sila şi Timotei, iudei care veniseră spre ele cu salutul „Pacea să fie peste voi!” Doar una dintre ele, Lidia, a fost mai receptivă şi a primit mesajul Evangheliei despre mântuirea care vine prin Iisus Hristos.

După ce a plecat Pavel din Filipi, Lidia, temnicerul, casnicii lor şi mulţi alţii care au auzit despre cele întâmplate s-au botezat, devenind creştini. Mai târziu, Sfântul Pavel le va scrie una din cele mai călduroase epistole, adresându-le preţuirea şi dragostea lui şi avertizându-i de pericolele căderii din credinţă. În această epistolă Apostolul Neamurilor vorbeşte despre chenoza sau smerita Întrupare a Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Sfânta Lidia, model pentru femeia creştină contemporană

Pe parcursul veacurilor, atât memoria Lidiei, cât şi a comunităţii din Filipi a rămas vie în conştiinţa Bisericii. Acest lucru s-a întâmplat mai ales în zona în care au propovăduit creştinii botezaţi de Pavel, adică în regiunea cetăţii romane Filipi, aproape de oraşul grecesc contemporan Kavala, aflat pe malul Mării Egee, în nord-estul ţării. Astfel, începând cu anul 1958, în partea de nord a Greciei, atât în jurul Tesalonicului, dar şi mai spre est, a luat fiinţă asociaţia creştină „Aghia Lidia”, care are mulţi membri femei şi care face misiune în societatea contemporană. Această asociaţie are astăzi un post de radio creştin ortodox, o revistă lunară în care dezbate probleme de credinţă, familie şi societate, editură care scoate cărţi şi reviste cu conţinut creştin ortodox. Pe lângă activităţile editoriale, asociaţia mai organizează anual tabere pentru copii. Cei mici îşi petrec o perioadă din timpul de vară într-o atmosferă de comunitate creştină, cu sfaturi de la preot şi participând mai des la slujbe. Sigur că din tabere nu lipsesc nici jocurile şi voia bună!

Astfel, moştenirea Sfintei Lidia, prima creştină şi misionară din această regiune a nordului Greciei, în care se află astăzi Sfântul Munte Athos, a rămas vie şi continuă să lucreze. Propovăduirea Sfintei Lidia continuă şi astăzi, cu mijloace moderne, mai ales prin intermediul postului de radio „Lidia din Tiatira”, înfiinţat în anul 1993, care poate fi ascultat atât în Grecia, la aparatele radio, cât şi pe internet, pe site-ul postului.

Pr. Eugeniu Rogoti 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Viețile Sfinților – mai, ziua 20

Next Post

Omule, toate le-ai luat de la Dumnezeu

Related Posts
Total
0
Share