Piatra Îngerului ‒ piatra pe care a șezut Sfântul Arhanghel Gavriil, binevestiind femeilor Învierea Domnului

“Şi iată s-a făcut cutremut mare, că Îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcamintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morții. Iar Îngerul, răspunzând, a zis femeilor Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit Îl căutați. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniți de vedeți locul unde a zăcut.” (Matei 28, 2-6)

În prima încăpere a kuvulkionului (baldachin de piatră ce a fost înălțat deasupra Sfântului Mormânt cu scopul de a-l proteja împotriva ploilor de iarnă), sub sticlă, se află o parte din piatra rotundă ce închidea mormântul și pe care a șezut Sfântul Arhanghel Gavriil, Îngerul darului, binevestind femeilor Învierea Domnului.

Cincisprezece candele ard aici necontenit cu untdelemul dăruit de credincioșii ce mulțumesc astfel Bunului Dumnezeu pentru binefacerile primite.

Extras din Drumul Crucii și Biserica Sfântului Mormânt –  Preot David Pristavu, via http://doxologia.ro

Previous Post

Ziua Învierii, de Manuil Hrisaf cel tânăr, glas 5

Next Post

Prea faci risipă de mâncare și haine pentru toți leneșii țării…

Related Posts
Total
0
Share