Psalm alcătuit de Cuviosul Efrem Katunakiotul

Cercetează-mi sufletul
Şi vindecă-mi rănile,
Deschide-mi ochii sufletului,
Pe care i-au închis păcatul, neascultarea, îndepărtarea.
Iubeşte-L pe Acesta,
Că Acesta ne-a iubit mai întâi.
Iubeşte-L pe Acesta,
Că Acesta este numai iubire.
Iubeşte-L pe Acesta,
Că Acesta ne aşteaptă cu bucurie şi dragoste până când vom ieşi din stricăciune
Şi ne vom supune Lui.
Să-L urmăm pe Acesta
Care este ridicat pe Cruce.
Să-L urmăm pe Acesta
Şi vom afla bucuria.
Dumnezeu este dragoste, pace şi bucurie,
Iubiţi pe Dumnezeu
Şi daţi slavă numelui Său.
Nimic să nu preţuiţi mai mult decât dragostea Lui.
Toate cu înţelepciune şi cu grijă părintească le-ai făcut.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Extras din Stareţul Efrem Katunakiotul– Ierom. Iosif Aghioritul, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Evanghelia zilei (Marcu 13, 14-23)

Next Post

Părintele Haralambos Papadopoulos – Pocăința autentică niciodată nu aduce descurajare

Related Posts
Total
0
Share