Psaltire: Rugăciunile începătoare

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăţilor și Dătătorule de viaţă, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curăţește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! (de 3 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curăţește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluiește (de 3 ori), Slavă… Și acum…

Tatăl nostru, Care ești în Ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noştrii. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Apoi:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Cinstita prăznuire a proorocului Tău, Doamne, cer arată Biserica Ta; că îngerii cu oamenii împreună se veselesc. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreptează viaţa noastră.

Și acum…

Multe sunt mulţimile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu, dar către tine năzuiesc, Curată, căutând mântuire; cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului tău și Dumnezeului nostru ca să-mi dea iertare de răutăţile ce am făcut, ceea ce ești una binecuvântată.

Apoi:

Doamne miluiește (de 40 de ori) și fă închinăciuni câte poţi.

După care rostește Rugăciunea aceasta:

Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înţelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești Psalmi, insuflaţi de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura lui David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ţie și cer ajutor de la Tine: îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreuiez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înţelegerea cuvintelor și să gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toţi aleșii Tăi. Așadar, binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa:

Și să începi a citi Psaltirea încet și cu multă luare-aminte, fără să te grăbești și cugetând mereu, ca să înţelegi și cu mintea ce citești.

Previous Post

Termen limită: 25 mai 2020

Next Post

Iov a devenit mare Atlas al răbdării (Omilie la Sfântul și Dreptul Iov I)

Related Posts
Total
0
Share