,

Dumnezeul meu, pentru toate Îți mulțumesc!

Cu câte mulțumiri, Dumnezeul meu, Îți sunt dator că m-ai învrednicit să vorbesc împreună cu Tine, sculându-mă noaptea, în acea atmosferă de liniște, ca să facem sfinte întâlniri! Astăzi, Bunul meu Părinte, Îți mulțumesc…
,

Dare de seamă pentru anul trecut

A răsărit noul an, 1982, și ar trebui să facem o dare de seamă, cum am trecut anul trecut în chip duhovnicesc. Am trecut prin necazuri, ispite, căderi, ridicări și altele. Vom fi avut cu siguranță și sporire în unele aspecte. De…
,

Bucurie Ție, dumnezeiescule Prunc, iar mie mântuire

Nașterea Domnului! Clopotele sună armonios, ai zice că au un har deosebit astăzi și foarte dulce cântă: Hristos Se naște, slăviți-L; Hristos din Ceruri, întâmpinați-L; Hristos pe pământ, înălțați-vă... Așadar, Hristoase…
,

Astronauți duhovnicești

Va trebui să ne silim pe noi înșine să priveghem, să ne ostenim sau mai degrabă să o avem ca și grijă permanentă, și anume cum să ajungem la ceasul când ne vom scula să comunicăm cu Dumnezeu Tatăl. Prin cugetarea dumnezeiască…
,

Iisuse, primește săracele noastre cuvinte

Preadulce Iisuse, Te-ai dăruit nouă păcătoșilor, ai vărsat Preasfântul Tău Sânge, ne-ai spălat rănile și ne-ai albit haina sufletului cu moartea Ta! Omoară patimile noastre. Omoară și pe diavolul, care ne urmărește zi și noapte,…
,

Dar ce ești, omule, de te lauzi cugetând cele mărețe despre tine?

Omul, creatura aleasă a lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu, se naște în această lume și încet-încet moare într-o zi trupește, nefiind în stare să se țină pe sine în viață. Imaginația lui îl face să se umfle ca un balon,…