Ratarea referendumului din 7 octombrie poate aduce: CĂSĂTORIA UNI-SEX, DEZINTEGRAREA FAMILIEI

■ România ortodoxă se află în mare cumpănă: politică și, în același timp, religioasă.

■ Până unde se poate merge cu joa­ca de-a căsătoria, de-a familia și cu ˮfanteziileˮ (a se citi ABERAȚIILE!) bi­ologice ale L.G.B.T.T.-iștilor certați cu Dumnezeu?

■ Așteptatul REFERENDUM pentru CĂSĂTORIA NORMALĂ (doar dintre bărbat și femeie!) va însemna o con­fruntare apocaliptică între comunita­tea L.G.B.T.T. și comunitatea BISERICII CREȘTINE.

Votul ortodocșilor și al oamenilor sănătoși la suflet poate însemna o protejare cu mecanism democratic a valorilor fundamentale românești, a va­lorilor civilizației europene creștine.

Atenție! Numărul minim necesar de voturi valide, exprimate pentru căsăto­ria normală, naturală, dintre un bărbat și o femeie, este de aproximativ 6 milioane. E mult? E puțin? E puțin – dacă ne rapor­tăm la procentul de români care se decla­ră periodic la recensământ drept creștin-ortodocși în masă (aproximativ 87%!!!). Dar este mult, dacă luăm în considera­re o realitate tragică a României de azi: prezența slabă la vot, la orice fel de vot.

După 45 de ani de comunism (tota­litar) și după alți 29 de ani de post-comu­nism (tip perestroika!), creștinii ortodocși din România au ajuns apatici, indiferenți, ignoranți, insensibili la problemele cetății, la suferințele Bisericii lui Hristos în seco­lul XXI.

Totul pe invers?

Ratarea acestui salvator REFEREN­DUM va netezi calea comunității L.G.B.T.T. spre legalizarea, în viitorul foarte apropiat, a CĂSĂTORIEI UNI-SEX (dintre doi bărbați sau două femei!). Ideologia TRANS-GEN­DER – infiltrată acum, în 2018, în structu­rile M.E.N. și susținută puternic de oficini­le anticreștine – va fi impusă rapid, ca în țările din nordul Europei.

Căsătoria UNI-SEX, acceptată la nivel lingvistic și pseudo-juridic în Constituția României, va permite ideo­logiei TRANS-GENDER să modifice com­portamentul copiilor și tinerilor. În sensul că ˮorice persoană, indiferent de sexul pe care îl are, poate fi în mod legal, orice gen doreșteˮ. Adică, bărbatul (băiatul) se de­clară femeie (fată) la starea civilă și vice­versa. Tot ce ține de sexualitatea (norma­lă!) va fi pe …INVERS!

ˮAbuzul politicˮ

Pentru a ne apăra contra acestor in­credibile atacuri asupra familiei naturale, a căsătoriei normale și a valorilor creștine de viață, am apelat la scrierile expertului german în psiho-pedagogie GABRIELE KUBY, redutabil publicist-creștin, mama a trei copii (detalii pe www.gabriele-kuby.de).

Femeia, soția și mama Gabriele Kuby avertiza Europa întreagă încă din anul 2014, că s-a dat… startul pentru: ˮ1. – abuzul politic al limbajului; 2. – fe­minizarea gramaticii; 3. Reinterpretarea noțiunilor de bărbat și femeie.ˮ

Mai mult, expertul creștin anticipa că se va promova și chiar impune o incre­dibilă confuzie în privința sexualității. Mai precis, se va urmări ca ˮparteneriatul de viață între adulți de același sex să fie egal cu căsătoriaˮ!!!

Încă o precizare s-ar impune pentru promotorii și membrii comunităților L.G.B.T.T. Într-un stat democratic, creștinii ortodocși nu pot interzice dreptul la libe­ra asociere sau uniune a doi bărbați sau a două femei într-o organizație, fundație, locuință, spațiu privat. Deci, pentru oame­nii normali, sănătoși la minte și la suflet, ASOCIEREA dintre doi bărbați sau dintre două femei nu poate fi confundată cu … CĂSĂTORIA dintre un bărbat și o femeie! Pentru cei care dau semne de oligofrenie (logică, semantică, hermeneutică, lingvis­tică, juridică etc.) le repetăm, evident, în limbajul democratic al statului de drept: CĂSĂTORIA (ca bază legală a familiei natu­rale) este altceva decât ASOCIEREA dintre două persoane de același sex!

ˮRebeliunea dementăˮ

În lucrarea (bestseller în UE) intitulată ˮGENDER – o ideologie nouă distruge familiaˮ (Rimsting, Germany, 2014), imbatabilul expert Gabriele Kuby scrie clar, concis și precis (chiar și pentru triburile primitive de …ciurli-burli din Congo): ˮAfirmația că fiecare orientare sexuală este echivalentă contravine unui adevăr fundamental: heterosexualitatea este o condiție a existenței rasei umane, pe ea se bazează căsătoria și familia. Homosexualitatea separă sexualitatea de fertilitate și scindează genurile și generațiileˮ.

În prag de Centenar și de Referendum, românii zis creștin-ortodocși ar trebui să mediteze serios la întrebarea zguduitoare: DACĂ Statul numit România și Constituția actuală (de inspirație FSN-KGB!) mai pot proteja CĂSĂTORIA NORMALĂ (dintre un bărbat și o femeie) și FAMILIA NATURALĂ (în care copilul născut, evident, dintr-o femeie, are o mamă… femeie și un tată… bărbat)???

Închei acest articol-manifest al revistei CONȘTIINȚA cu un citat cutremurător, extras tot din scrieri-le apologetice ale expertului creștin G. Kuby, ca semnal de alarmă pentru vremurile de PRE-PARUSIE pe care le trăim la început de mileniu III:

ˮRebeliunea împotiva lui Dum­nezeu nu poate fi mai radicală, mai dementă, decât atunci când omul neagă că este bărbat și femeieˮ.

P.S. Pentru românii cu min-tea egal…ciurli și cu sufletul egal… burli, le precizez că în textul de mai sus acronimul ˮL.G.B.T.T.ˮ înseamnă ˮLegile Gomorei și Bolile Trans­misibile Trans-sexualˮ.

Silviu Alupei

Articol preluat de pe revistaconstiinta.ro

Previous Post

Președintele Poloniei Andrzej Duda: Polonia nu va legaliza NICIODATĂ căsătoriile gay

Next Post

Referendumul pentru apărarea Căsătoriei. O necesitate și o șansă unică

Related Posts
Total
3
Share