Redirecționați cota de 3,5% din impozitul pe venit Asociației “Schitul Lacu – Sfantul Munte Athos” astfel:

Pasul 1

Descărcați formularul format PDF, imprimaţi-l şi completați-l de mână, cu majuscule, la secțiunile:

I. Date de identificare a contribuabilului

II. B. 2 Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an sau pentru o perioadă de 2 ani (dacă doriţi ca decizia de redirecţionare să rămână valabilă şi pentru anul următor)

Datele Asociaţiei sunt precompletate.

Pasul 2

Semnaţi formularul la secţiunea „Semnătură contribuabil”.

Pasul 3

Trimiteţi formularul până la data de 25 mai 2021, prin una dintre următoarele metode:

Asociaţia „Schitul Lacu – Sfantul Munte Athos”

Cod de identificare fiscală: RO 14407358

Cont bancar (IBAN): RO 26 RNCB 0075035224680001