Redirecționați cota de 3,5% din impozitul pe venit Asociației Chilia Buna Vestire – Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos astfel:

Pasul 1

Descărcați formularul format PDF, imprimaţi-l în 2 exemplare şi completați-l de mână, cu majuscule, la secțiunea:

I. Date de identificare a contribuabilului

Datele Asociaţiei sunt precompletate.

Pasul 2

Semnaţi formularul la secţiunea „Semnătură contribuabil”.

Pasul 3

Trimiteţi formularul până la data de 25 mai 2021, în 2 exemplare, prin una dintre următoarele metode:

Asociația Chilia Buna Vestire – Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos

Cod de identificare fiscală: RO 14407358

Cont bancar (IBAN): RO 26 RNCB 0075035224680001