Restabilirea sănătăţii are ca scop reaprinderea iubirii între Dumnezeu şi om

Duminica a 2-a din post (a Sfântului Grigorie Palamas)

Astăzi suntem în Duminica a doua a Postului Mare, în care Sfânta Evanghelie ne prezintă o minune atât de grăitoare, prin care Mântuitorul Hristos Se arată Dumnezeu adevărat, mai ales prin faptul că vindecă, dar iartă și păcatele. Ni se arată o strânsă legătură între boală și păcat. Prin căderea în păcat a primilor oameni și, prin extensie, a întregii umanități, toți fiii lui Adam poartă consecințele separării de Dumnezeu: boala, sufe­rința și moartea.

Mântuitorul a venit în Capernaum, unde se mutase după alungarea Sa din Nazaret. Când s-a auzit că este în casă, s-a adunat mulțime de popor, încât nimeni nu mai putea să intre nici măcar în curte din pricina îmbulzelii. Aici se afla un om slăbănog zăcând în pat. Au venit patru prieteni cre­dincioși ai acestui slăbănog, auzind și ei că a venit Iisus, fiindcă se dusese vestea că El vindecă orice boală și orice neputință. Prietenul lor era atât de grav bolnav, astfel încât nu mai putea să se ridice sau să meargă sprijinit. Cei patru oameni cu inimă curată l-au luat, cu tot cu pat, să-l ducă la Iisus. Pentru că aveau o credință atât de sigură că Mântuitorul îl poate vindeca pe slăbănog, aceștia au desfăcut acoperișul casei în care era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul cu slăbănogul. Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: „Fiule, iertate îți sunt păcatele tale”.

Acolo, ca de obicei, erau și farisei și mai mari ai poporului. Auzind ei aceste cuvinte, cugetau foarte rău despre Iisus, zicând: „Acesta hulește! Cine poate să ierte păcatele, decât singur Dumne­zeu?”. Iisus știa ce gândesc aceștia şi de aceea le-a dat îndată un răspuns nu numai cu vorba, ci și cu fapta, zicându-le: „De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai greu a zice slăbănogului: Iertate sunt păcatele, sau a zice: Ia-ți patul tău și mergi la casa ta? Dar, iată, ca să știți că putere are Fiul Omului să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ia-ți patul tău și mergi la casa ta”. Și îndată în văzul mulțimii de acolo, cel slăbănog s-a ridicat deodată. Și-a luat patul și a ieșit.

Mulțimile, văzând această minune, au fost uimite și ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva”. Păcatul i-a adus slăbănogirea acestui om. De aceea, Mântuitorul Hristos a înlăturat cauza și omul s-a făcut sănătos. I-a iertat păcatele. Vindecarea autentică, după cum suntem încredințați, acoperă atât aspectele spirituale, cât și pe cele trupești, fiind acordată exclusiv de Dumnezeu, „Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, Cel ce vindecă toate bolile tale, Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări” (Psalmul 102, 3-4).

Potrivit legilor firii, un om care zace în pat ani de zile, oricât de bine ar fi tratat de un medic, nu poate nicidecum să se ridice imediat pentru că mușchii lui sunt atrofiați. Le trebuie un ajutor muș­chilor, care n-au lucrat atât timp.

Dar la Dumnezeu toate sunt cu putință, pentru că Iisus Hristos era văzut ca om, dar era și Dumnezeu. Din acest motiv El avea putere să ierte și păcatele. I-a convins pe toți cei de acolo, care au rămas copleșiți de ziceau: „Asemenea lucruri n-am văzut niciodată”. Iată, așadar, care este puterea lui Dumnezeu!

În credința creștină, suferința trupească nu este lipsită de sens; ea este percepută ca o modalitate prin care Creatorul, ca îngăduință și nu ca o pedeapsă, îi oferă creaturii Sale oportunitatea de a găsi calea răscumpărării prin pocăință. Acest proces implică autoexaminarea și acceptarea de bunăvoie a smereniei, a „duhului umilit” (Psalmul 50, 18), astfel încât să poată primi, cu osârdie și ajutor divin, harul mântuirii și coroana biruinței întru sfințenie.

Întrucât păcatul este adesea o dorință irațională de plăcere, în care omul își caută satisfacția egoistă, întoarcerea din păcat implică acceptarea suferinței, îmbră­țișarea crucii, lupta împotriva atracției hipnotice a plăcerii și o disciplină riguroasă, atât la nivel spiritual, cât și fizic.

Cuvântul lui Dumnezeu a făcut să se ierte și păcatele și a făcut să se întărească și tot trupul celui slăbănog: a învârtoșat venele, a întărit trupul și toate mădularele au devenit puternice, încât cel ce zăcea în pat s-a ridicat deodată revigorat, ca și cum s-ar fi trezit din somn. Ba chiar a început să-și poarte și patul pe umerii lui. Atât de puternic și de sănătos a devenit. Așadar, puterii lui Dumnezeu niciodată nu i se poate da o tălmăcire lumească. Este puterea suprafirească a lui Dumnezeu și puterea Cuvântului lui Dumnezeu, căci prin El toate s-au făcut din cele ce alcătuiesc lumea întreagă, opera lui Dumnezeu (Ioan 1, 3).

Împreună cu slăbănogul din Capernaum (Marcu 2, 1-12) suferim și noi consecințele păcatelor noastre şi ale înaintaşilor, însă, în foarte multe situaţii, mulţi dintre noi se revoltă şi refuză să accepte că „primim cele cuvenite după faptele noastre” (Luca 23, 41).

Ridicarea slăbănogului la cuvântul Mântuitorului Hristos a fost una din multele minuni pe care Le-a săvârșit Mântuitorul Hristos. Desigur, la această minune a contribuit credința slăbănogului, că de aceea îl numește „fiu” pentru că numai cel ce are credință este numit de Mântuitorul Hristos „fiu”. Iubirea pe care Dumnezeu o are pentru copiii Săi este infinită, fiindcă El „nu dorește moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu” (Iezechiel 33, 11). Părintele ceresc Își caută cu ardoare copilul căzut în păcat, strigând precum odinioară în Eden: „Adame, unde eşti?” (Facere 3, 9), chemându-l la viața veșnică prin pocăință – o renunțare sinceră și profundă la păcate, o căutare a căii Luminii și a Adevărului, o înviere din starea de moarte provocată de suferințele păcatelor: „Fiule, iertate îți sunt păcatele tale!” (Marcu 2, 5).

A contribuit, desigur, și cre­dința celor patru prieteni ai săi care au venit să-l ia de acasă, cu tot cu patul în care zăcea, aducându-l la casa unde S-a aflat Mântuitorul și spărgând până și acoperișul casei ca să ajungă înaintea Mântuitorului cu cel slăbănog. Așa cum reținem din Evanghelie, restabilirea sănătăţii depline, nu doar a celei fizice, trebuie să aibă drept scop recăpătarea legăturii iubitoare dintre om și Dumnezeu. Ea constă în restaurarea prin smerenie a naturii umane căzute, din cauza mândriei, în robia păcatului şi a morţii.

Mântuitorul lui Adam și al nostru, Domnul Iisus Hristos vindecă pe cel care a suferit odinioară din cauza poftei nemăsurate și s-a lăsat îmbolnăvit de duhul răutății. El cheamă tot neamul omenesc la sinceritate, la smerenie, la pocăință profundă și, în același timp, la propovăduirea Adevărului. Prin Cuvântul lui Dumnezeu se vindecă lumea bolnavă de păcat, căci „putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ” (Marcu 2, 10).

Să ne rugăm Mântuitorului Hristos, căci și noi suntem slăbănogi. Dacă nu zăcem în pat, totuși avem păcate, avem boli și avem sufletul în suferință pentru păcatele noastre. Să-I cerem Mântuitorului Hristos în fiecare zi să ne ierte păcatele. Și pentru că suntem în Postul Mare, în a doua Duminică, să ne pregătim de spovedanie pentru că duhovnicul proclamă iertarea păcatelor prin rugăciune, dar Dumnezeu este Cel ce iartă păcatele noastre. Să avem mai multă credință în Dumnezeu, cunoscând și această minune cu vindecarea slăbănogului.

Doamne, ajută-ne să credem, să ne rugăm și să primim iertarea și postul să-l ducem până la capăt ca să ne întâlnim cu Hristos Cel înviat, pe care să-L așteptăm să intre cu Lumina Sa cea necreată și în sufletele noastre!

† Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

Sursa: http://ziarullumina.ro


Puteți citi și:

Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta (Duminica Vindecării slăbănogului din Capernaum) – Omilia Sfântului Nicolae Velimirovici

Postul este tocmai această spargere a tavanului propriei dependenţe de materie

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Palamas

Film: Sfântul Grigorie Palamas

Sfânta Împărtășanie în învățătura Sfântului Grigorie Palamas

Să ne preocupăm de pocăinţă, prin credinţă!

Previous Post

Evanghelia zilei (Marcu 2, 1-12)

Next Post

Duminica rugăciunii isihaste

Related Posts
Total
0
Share