Rugăciune către Cuviosul Stelian, pentru ocrotirea părinților și a copiilor

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Cuvioase Steliane, minunat L-ai arătat pe Dumnezeu întru tine, ocrotitor al familiei făcându-te, tămăduind pe cei bolnavi, ajutând pe cei lipsiți, păzind și învățând pruncii maicilor.

Pentru aceasta, ca un adevărat ocrotitor al copiilor te cinstește pe tine Biserica, pentru multele tale minuni și fapte bune arătate prin unii ca aceștia.

Primește și rugăciunea noastră, a celor care ne închinăm cu evlavie Icoanei tale și îți cerem ajutorul și mângâierea.

Iată, pruncii pe care ni i-a încredințat Dumnezeu. Iată și multele noastre neputințe și slăbiciuni.

Oh, Sfinte Steliane, cum ne vom face oare datoria de părinți în această lume tulburată? Cum să-i ocrotim pe pruncii noștri de atâtea sminteli și primejdii? Cum să le insuflăm credință lucrătoare și să-i păzim de veacul acesta întunecat și necredincios?

Doar alergând la tine aflăm ușurare și încredere că Dumnezeu nu ne va lăsa și pruncii ni-i va ocroti.

Cel care ai preschimbat mâhnirea și neliniștea multor părinți în bucurie și pace în Hristos, schimbă și neliniștea noastră în binecuvântată încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Păzește copiii noștri de boli, de necazuri, de accidente, de împătimirile de orice fel, de imaginile cele rușinoase, de obiceiurile și întovărășirile cele rele.

Luminează-le mintea ca să urmeze învățătura Evangheliei și de învățăturile cele rele ale acestei lumi să-i ocrotești.

Povățuiește-i pe ei pe căile cele binecuvântate și de calea cea largă și pierzătoare a plăcerilor și trufiei celei nelegiuite ține-i departe.

Cuviință, ascultare și blândețe insuflă-le, cel ce ești dascăl al copiilor.

Și întru dreapta credință ajută-ne să viețuim cu toții, ca, împreună cu dreapta viețuire, răspuns bun să aflăm la Judecata Domnului nostru Iisus Hristos.

Amin.


Previous Post

Troparul Cuviosului Stelian Paflagonul

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 13, 31-35)

Related Posts
Total
0
Share