Evanghelia zilei (Luca 13, 31-35)

Amenințarea lui Irod

„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus unii dintre farisei, zicându-I: Ieși și du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Și El le-a zis: Mergând, spuneți vulpii acesteia: Iată, alung demoni și fac vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi sfârși. Însă și astăzi și mâine și în ziua următoare merg, fiindcă nu este cu putință să piară proroc afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar n-ați voit. Iată, vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat grăiesc vouă: Nu Mă veți mai vedea până ce va veni vremea când veți zice: «Binecuvântat este Cel care vine întru numele Domnului!»”


Taina profețiilor

Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a VI-a, Cap. XV – 129.4., 130.1.-130.2., în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, pp. 456-457

„Profeția, însă, nu se ocupă de formele cuvintelor pentru înfru­mu­sețarea frazei; și, pentru că nu toți pot înțelege adevărul, profeția îl ascunde în multe chipuri; dar îl face luminos numai celor inițiați în gnosă (cunoaștere) și numai celor care, mânați de dragoste, caută adevărul. În filosofia barbară profeția este numită și «paremie» și «pildă» și «enigmă»; este numită și «înțelepciune», dar și ca ceva deo­sebit de ea; este numită și «învă­țătură» și «cuvinte de pricepere» și «întorsături de cuvinte» și «dreptate adevărată» și învăță­tură «pentru îndreptarea judecății» și «iscusință pentru cei fără răutate», dobândită în urma învățăturii și «simțire și gândire», dobândite de cei de curând catehizați (Proverbe 1, 1-4). Scriptura spune: Înțeleptul care aude aceste cuvinte ale profeților mai înțelept va fi; cel care le înțelege cârmuire va dobândi și va pricepe pilda și cuvântul întunecos și graiurile înțelepților și enigmele (Proverbe 1, 5-6).”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, Cartea a Cincea a Glafirelor la Facere, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 39, p. 149

„În multe părți și în multe moduri Scriptura de Dumnezeu insuflată ne-a prezis chipurile mântuirii în Hristos, aducându-le prin aceasta nu puțin folos cititorilor. Căci precum cei deprinși în arta tablourilor unesc umbrele cu formele variate, schițate prin culori, aducându-le la o vedere mai clară și dând tabloului mult farmec, la fel și înțelepciunea Făcătorului a toate, adică Dumnezeu, arată de mai înainte în chip subțire frumusețea tainei prin multe fapte de laudă, pentru ca cei călăuziți spre cunoaștere, înțele­gând ca prin ghicitură învățătura anticipată și prevestită, să o aibă ca ajutor spre primirea adevărului.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Rugăciune către Cuviosul Stelian, pentru ocrotirea părinților și a copiilor

Next Post

Candela din piept

Related Posts
Total
0
Share