Rugăciunea fiilor pentru părinții lor

Doamne, Dumnezeule Cel Atotbun, Care mi-ai dăruit părinţi buni, ca prin ei să mă împărtă­şesc de multe binefaceri; Cel ce voieşti să le fiu moştenitor pen­tru viaţa ce prin ei mi-ai dat-o şi pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine.
Ţie mă rog cu umilinţă pentru sănăta­tea şi mântuirea lor.
Dumnezeule, Cel ce eşti atotîndurat, dar şi atotdrept, care binecuvintezi pe fii pentru părinţii lor şi adeseori, în dreapta Ta mânie, îi pedepseşti pentru păcatele lor; primeşte umilita mea mulţumi­re pentru binefacerile ce le reverşi neîncetat asupra părinţi­lor mei.
Trimite-le, Stăpâne cel atotbun, şi în viitor binecuvântările Tale şi le iartă lor toate gre­şelile pe care, ca nişte oameni le-au făcut.
Învaţă-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta şi să le fiu recunoscător şi mulţumitor pen­tru viaţa ce prin ei mi-ai dat-o şi pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine.
Ajută-mi ca să urmez poruncile Tale cele Sfinte, să le fiu supus, ascultă­tor şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i întristeze.
Răsplăteşte-le, Preabunule, cu face­rile Tale de bine, pentru dra­gostea şi îngrijirea neadormită, ce totdeauna o au pentru mine.
Apără-i de toate nefericirile şi întristările.
Dă-le viaţă lungă, fe­ricită, liniştită şi paşnică.
Fă-i părtaşi de binecuvântarea Sfin­ţilor Tăi, înmulţeşte roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile Tale şi să sporească în virtuţi şi în îndes­tulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieţii noastre.
Amin!

Previous Post

Despre rugăciune și tăcere

Next Post

Dorul după Dumnezeu a stins dorul de părinți

Related Posts
Total
0
Share