Rugăciunea particulară

25. Care sunt foloasele rugăciunii?

Prin rugăciune se poate dobândi de la Dumnezeu orice, dar Dumnezeu însă nu împlinește totdeauna și numaidecât rugăciunile noastre.

Fericitul Augustin ne spune că rugăciunea este “cheia vistieriei darurilor dumnezeiești”, încât de la Dumnezeu poți dobândi orice lucru bun prin rugăciune. Însuși Mântuitorul făgăduieste acest lucru, când zice: “și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi” (Matei 21, 22). Și iarăși: “Cereți și se va da vouă” (Matei 7, 7). Așadar, când ne aflăm în strâmtorare, să alergăm la sprijinul lui Dumnezeu; că El ne va ajuta, așa cum a ajutat pe Sfinții Apostoli în timpul furtunii (Luca 8, 24). De aceea, cel ce se îndărătnicește și nu vrea să roage pe Dumnezeu, în primejdie, nu are drept să se plângă.

Dumnezeu nu împlinește totdeauna și numaidecât rugăciunea noastră. Monica, mama Fericitului Augustin, s-a rugat optsprezece ani la Dumnezeu pentru întoarcerea fiului ei la Hristos. Dumnezeu Se lasă de multe ori rugat, pentru ca rugăciunea noastră să fie făcută cu tot dinadinsul, dându-ne prilej să cinstim după cuviință darurile. Deci, de voim cu adevărat să ni se împlineasca rugaciunea, să ne rugăm cu atât mai mare stăruință și căldură, cu cât Dumnezeu întârzie cu împlinirea cererii noastre. Așa făcea orbul din Ierihon: cu cât Hristos Se făcea că nu-i ia rugăciunea în seamă cu atât el striga mai tare: “Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieșe-mă” (Luca 18, 38).

26. Când împlinește Dumnezeu mai repede rugăciunile noastre?

Dumnezeu împlinește rugăciunile noastre mai repede: 1. când sunt însoțite de fapte bune și de post; 2. când chemăm mijlocirea Sfinților și 3. când sunt făcute de mai mulți împreună.

1. Postul și rugăciunea sunt cele două aripi ale nădejdii, zice Fericitul Augustin. Cornelie sutașul, bărbat drept și temător de Dumnezeu, însoțind rugăciunea lui cu post și cu alte fapte bune, a fost ascultat (Fapte 10, 38). De altfel multe cetăți și popoare au scăpat de mari primejdii în urma rugăciunilor unite cu vreo făgăduială.

2. Rugăciunea făcută în fața sfintelor icoane sau lângă sfintele moaște ale Sfinților este mai ascultată și mai repede împlinită de Dumnezeu. Este mai ascultată și mai repede împlinită chemând ajutorul Sfinților, fiindcă aceștia sunt prieteni ai lui Hristos, fii și moștenitori ai lui Dumnezeu (Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p. 276).

3. Dumnezeu ascultă mai curând rugăciunea făcută laolaltă cu mai mulți. Negreșit Dumnezeu este pretutindeni, dar nu în orice loc ascultă într-același chip rugăciunile. Că zice Domnul Iisus Hristos: “Iarăși grăiesc vouă că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri” (Matei 18, 19). “Această rugăciune, dăruită din toată inima, hrănită din credința noastră, îngrijită prin adevăr, întreagă prin nevinovăție, curată prin castitate, agapă înfrumusețată cu podoaba faptelor bune, această rugăciune suntem datori s-o înălțăm la altarul lui Dumnezeu, ea având a dobândi pentru noi toate de la Dumnezeu” (Tertulian, Despre Rugăciune, c. XXVIII, trad. cit; p. 245). Când, după uciderea Apostolului Iacov, Sfântul Petru a fost închis în temniță, rugăciunile neîncetate, făcute de crestini pentru dânsul la Dumnezeu, au fost atat de puternice, încât Dumnezeu a trimis un înger și în chip minunat a eliberat pe Petru din închisoare (Fapte 12, 1-11). Rugăciunea laolaltă a mai multora este ca focul în grămada de carbuni; se aprind unul de la altul, se aprinde chiar și butucul neuscat.

Previous Post

Ce este ideologia de gen?

Next Post

Soborul Sfinților Arhangheli

Related Posts
Total
0
Share