Rugăciuni către Sfântul Ierarh Nicolae

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Rugăciune pentru cei aflați în cumplita prostituție

Sfinte Ierarhe Nicolae, minunat ești în toată lumea pentru milele tale bogate și pentru multele tale faceri de bine. Cu nădejde ne aducem aminte de cum ai scăpat din primejdia unei vieți desfrânate pe cele trei tinere sărace pe care tatăl lor, deznădăjduit, cumplitei prostituții se gândea să le dea. Pentru aceasta, alergăm la sfântă icoana ta și ție, cu durere și lacrimi, ne rugăm: scapă din acest jug greu și rău pe cele și pe cei care au căzut în acest cumplit păcat din cauza sărăciei și a vicleniei răilor negustori de trupuri! Caută, cercetează și ajută pe cei și pe cele care au ajuns, din felurite cauze, să-și vândă trupul, templul Duhului Sfânt, pentru câștig din plăceri rușinoase. Îndreaptă pe cei pe care-i bântuie gândul cel silnic, dăruindu-le lor cele de folos spre viață curată și căsătorie în cuviință! Ocrotește tinerele mlădițe care se află în primejdia de a fi murdărite și înghițite în mlaștina necurăției, ca, prin ajutorul tău, mulți să afle izbăvirea și îndreptarea vieții, spre mântuire și spre slava lui Dumnezeu! Amin.


Rugăciune pentru tinerii care vor să se căsătorească

Sfinte Ierarhe Nicolae, îndreptător al credinței și chip al blândețelor, minunat ajutător al celor năpăstuiți, sărmani sau aflați în primejdie te faci, preasfințite, spre slava lui Dumnezeu, pe care cu iubire jertfelnică L-ai slujit. Sfinte Părinte Nicolae, tu ești cel care ai ajutat pe cele trei surori sărace să se căsătorească, scăpându-le de cumplita desfrânare pentru bani. Pentru aceea, ca la un grabnic ascultător al rugăciunilor celor credincioși, alergăm și noi, păcătoșii, cerând ajutorul tău pentru robii tăi aceștia (N) care vor să se căsătorească. Roagă-te Preamilostivului Dumnezeu să îi ajute precum altădată pe Isaac, care a fost călăuzit către Rahela, și Tobie către Sara, să-și găsească pe cel (cea) pe care Dumnezeu îl (o) binecuvântează pentru a-i fi soț (soție). Mijlocește înaintea Marelui Păstor să le lumineze mintea pentru a înțelege și a primi voia Sa în alegerea căsătoriei, iar nu după voia lor stricăcioasă sau după glasul lumii, dăruindu-le cuviință, curăție și gând de pocăință, ca să pună temelie a căsniciei lor pe piatra Hristos, casă de piatră făcându-și întru adevăr. Călăuzește-i în toată vremea și în tot locul, cele plăcute ale lui Dumnezeu să le caute și să le dorească, iar de cele rele și stricate să se păzească. Întărește-i în ostenelile lor, astfel încât să aibă binecuvântare și rod. Prin rugăciunile tale, Sfinte Ierarhe Nicolae, dăruiește-le pacea și dragostea lui Hristos, ca să viețuiască pentru dobândirea vieții celei veșnice. Amin.



Previous Post

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae

Next Post

Evanghelia zilei (Matei 5, 14-19)

Related Posts
Total
0
Share