Să-ți amintești că fiecare piedică este o mustrare a lui Dumnezeu

       Te-ai gândit vreodată că toate cele care te privesc pe tine, Mă privesc și pe Mine? Deoarece cele care te privesc pe tine sunt ca lumina ochiului pentru Mine. Ești prețios în ochii Mei și te-am iubit, de aceea pentru Mine este o deosebită bucurie să te învăț și să te pregătesc .

Atunci când războinicul și ispitele vin asupra ta ca râul, vreau să știi că de la Mine a fost aceasta. Vreau să știi că slăbiciunea ta are trebuință de puterea Mea și siguranța ta o ai atunci când Mă lași să te ocrotesc Eu. Vreau să știi că atunci când te afli în situații grele, între oameni care nu te înțeleg, și nu iau în seamă cele care-ți sunt plăcute și se depărtează de tine, de la Mine a fost aceasta. Eu sunt Dumnezeul tău, împrejurările vieții tale sunt în mâinile Mele; nu te-ai aflat întâmplător în poziția ta, ci ea este exact poziția care ți-a fost rânduită.

Nu tu M-ai rugat să te învăț smerenia? Și iată, te-am pus tocmai în acest mediu, la școala unde se învață această lecție. Mediul tău și cei care trăiesc în jurul tău, nu fac altceva decât să împlinească voia Mea. Ai greutăți economice și de abia le faci față, să știi că de la Mine a fost aceasta.

Vreau să știi că Eu dispun de banii tăi și de aceea să scapi la Mine; și să cunoști că depinzi de Mine. Vreau să știi că resursele Mele sunt inepuizabile și să te încredințezi că sunt credincios în făgăduințele Mele. Să nu se întâmple vreodată să ți se spună la vreun necaz: „Să nu crezi în Domnul Dumnezeul tău”.

O Kύριος

Ai trecut vreodată o noapte în mâhnire? Ești despărțit de rudele tale, de oamenii pe care-i iubești? Am îngăduit aceasta, ca să te întorci către Mine, și în Mine să afli veșnica mângâiere și odihnă. Te-a înșelat prietenul tău sau cineva căruia i-ai deschis inima? De la Mine a fost aceasta. Eu am îngăduit să te atingă această descurajare, ca să afli că cel mai bun prieten al tău este Domnul. Vreau să le aduci pe toate la Mine și pe toate să Mi le spui. Te-a clevetit cineva? Lasă asta la Mine, de Mine să te lipești, în Mine să fie scăparea ta, ca să te ascunzi de împotrivirea neamurilor. Voi face ca dreptatea ta să strălucească ca lumina, iar viața ta ca ziua în amiază.

Ți s-au distrus planurile, ți s-a încovoiat sufletul și ești epuizat? De la Mine a fost aceasta. Ți-ai făcut planuri și ai propriile tale scopuri și Mi le-ai adus Mie ca să le binecuvintez. Eu vreau însă să Mă lași pe Mine să-ți îndrumez și să-ți mânuiesc împrejurările vieții tale, deoarece ești orfan, iar nu campion. Te-au aflat neașteptate nenorociri și deznădejdea a cuprins inima ta? Să știi că de la Mine a fost aceasta. Deoarece prin această osteneală și neliniște, îți încerc cât de mare îți este credința în făgăduințele Mele și îndrăznirea ta în rugăciune pentru rudele tale.

Nu ai fost tu cel care ai încredințat dragostei Mele prevăzătoare grija pentru ei? Nu ești tu cel care și acum îi lași în purtarea de grijă a Preacuratei Maicii Mele? Te-a aflat o boală gravă, care poate se va tămădui sau va rămâne nevindecată, și te-a țintuit la pat? De la Mine a fost aceasta.

Fiindcă vreau să Mă cunoști mai profund, prin mijlocirea bolii trupești, să nu cârtești pentru această încercare ce ți-a fost trimisă și să nu încerci să înțelegi judecățile Mele, ale mântuirii sufletelor oamenilor în diferite chipuri, ci fără murmur și cu smerenie să-ți pleci capul înaintea bunătății Mele. Visai să faci ceva deosebit pentru Mine, dar în loc s-o faci ai căzut pe patul durerii. De la Mine a fost aceasta. Pentru că atunci ai fi fost adâncit în lucrurile tale și nu aș fi putut să-ți atrag gândurile tale către Mine. Iar Eu vreau să te învăț cugetările mai profunde și lecțiile Mele, ca să-Mi slujești Mie. Vreau să te învăț să conștientizezi că ești un nimic fără Mine.

Unii dintre cei mai buni fii ai Mei sunt cei care sunt rupți de viața energică, ca să învețe să mânuiască arma neîncetatei rugăciuni. Ai fost chemat pe neașteptate să-ți asumi o poziție grea și cu răspundere? Sprijinește-te de Mine. Îți încredințez aceste greutăți, pentru care te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate faptele tale, în toate căile tale, în toate lucrurile tale. Povățuitor și învățător al tău va fi Domnul tău.

În ziua aceasta, fiul Meu, ți-am dat în mâini acest vas cu dumnezeiescul mir pentru a-l folosi în chip liber. Să-ți aduci aminte totdeauna că orice greutate pe care o vei întâmpina, orice cuvânt jignitor, orice calomnie și clevetire, orice piedică în faptele tale, care ar putea să-ți pricinuiască indignare și deznădejde, va fi miruit cu acest untdelemn. De la Mine a fost aceasta.

Să-ți aduci aminte că orice piedică este o dojană de la Dumnezeu și de aceea să pui în inima ta cuvântul pe care ți-l voi descoperi în acea zi. De la Mine a fost aceasta.

Să știi și să-ți aduci aminte întotdeauna că orice bold se va toci, de îndată ce vei învăța să Mă vezi pe Mine în toate și să înțelegi că toate ți-au fost trimise de Mine, pentru desăvârșirea sufletului tău. „Toate acestea au fost de la Mine”.

Sfântul Serafim de Virița

Traducere de Ierom. Ștefan Nuțescu

Previous Post

Nu judecați și nu veți fi judecați!

Next Post

Stareţa Ana

Related Posts
Total
0
Share