Sfânta și Marea Vineri – Într-o zi ai învrednicit Doamne pe tâlharul în Rai