Sfânta și Marea Vineri – Sfintele Patimi ale Domnului

În Sfânta și Marea Vineri Iisus este trimis legat de la Caiafa la ighemonul de atunci al Iudeii, Ponțiu Pilat. Acesta, după ce L-a interogat în multe feluri și după ce de două ori a mărturisit că Iisus este nevinovat, apoi, ca să-i mulțumească pe iudei, Îl osândește la moarte. Și după ce L-a biciuit ca pe un rob fugar pe Stăpânul tuturor, L-a dat să fie răstignit.

După ce a fost predat ostașilor, Iisus este dezbrăcat, iar apoi îmbrăcat cu o hlamidă roșie și încununat cu o cunună de spini. I se dă o trestie ca sceptru, iar soldații se închină înaintea Lui în batjocură, după care Îl scuipă și Îl lovesc peste față și peste cap. Apoi Îl îmbracă din nou cu hainele Sale și purtându-Și Crucea, merge către Golgota, locul osândei. Pe la ceasul al treilea din zi (ora 9 dimineața) este răstignit între doi tâlhari. Este hulit de cei care merseseră împreună cu El la Golgota, este batjocorit de arhierei, este adăpat de către ostași cu oțet și cu fiere.

Pe la ceasul al nouălea din zi, strigă cu glas mare Săvârșitu-s-a! și apoi Își dă duhul Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, în ceasul când junghiau, potrivit Legii, mielul pascal. Această datină a fost consfințită la iudei, preînchipuind pe Hristos cel Răstignit, înainte cu 1043 de ani.

De moartea aceasta a Stăpânului, chiar și zidirea neînsuflețită tânguindu-se, se cutremură și se schimbă de frică. Stăpânul făpturii, chiar și când este mort, este împuns cu sulița în preacurata Lui coastă, din care curge sânge și apă. La sfârșit, pe la apusul soarelui, vine Iosif din Arimateea și Nicodim împreună cu el, amândoi fiind pe ascuns ucenci ai lui Iisus. Aceștia coboară de pe Cruce Preasfântul Trup al Învățătorului, îl îmbălsămează, îl înfășoară într-un giulgiu curat și, după ce îl îngroapă într-un mormânt nou, prăvălesc pe ușa lui o piatră mare.

Aceste înfricoșătoare și mântuitoare Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos le sărbătorim astăzi, iar în amintirea lor am primit prin poruncă apostolică, postul desăvârșit din Vinerea Mare.

Previous Post

Epistolă a unui preot

Next Post

Dovedirea minunii Sfintei Lumini

Related Posts
Total
1
Share
Post