Sfântul Maxim ne povăţuieşte

Mai mult decât toate să păzim bine marea co­moară care este mântuirea noastră, buna moşteni­re a credinţei, dând mărturie curajoasă cu sufletul şi cu gura, cum ne-au învăţat Părinţii noştri.

Nu este îngăduit ca învăţătura luminoasă a Sfinţilor Părinţi să se unească cu părerile mizera­bililor eretici, sau adevărul să se stingă în min­ciună, sau lumina să dispară în întuneric. Căci dacă ştergem cuvintele care ne învaţă despre Dumnezeu, nu ne va mai rămâne nimic la care să ne închinăm.

Să nu dea Dumnezeu ca ceea ce am făptuit bine, după rânduiala Bisericii, să zic că a fost gre­şit.

Cuvioşi părinţi, arătaţi răbdare şi putere du­hovnicească, fără să vă abateţi la dreapta sau la stânga din pricina potrivnicilor şi a învăţăturii lor, ci rămâneţi statornici pe calea împărătească. Să vă călăuzească Cel care a spus: „Eu sunt Ca­lea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6), şi „Dumnezeul păcii va fi împreună cu voi” (Filipeni 2, 2). Să-L propovăduiţi mereu cu evlavie şi să-L slujiţi cu curăţie, iar El dincolo de viața de aici vă va dărui în Ceruri moştenire şi odihnă şi mai măreaţă. Căci Lui I se cuvine slavă, cinste şi închinăciune împre­ună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Previous Post

Monahul trebuie să arate vieţuire vrednică de schimă; căci cel care nu petrece potrivit schimei nu e monah. Şi cum că bătrâneţea după Dumnezeu se vădeşte din felul de viaţă şi nu din mulţimea anilor – part.1

Next Post

Puterea rugăciunii de noapte

Related Posts
Total
0
Share