Sfintele canoane sunt insuflate de Dumnezeu

 • Este inacceptabilă și se respinge orice împărțire în canoane principale și canoane secundare. Ori le primim pe toate, ori nu. Distincția este de la cel viclean. Trebuie să le păzim pe toate cu severitate, altfel nu suntem ortodocși. Sfintele canoane sunt insuflate de Dumnezeu și nimeni nu le poate schimba.

(Nicolae, patriarhul Alexandriei, „Presa ortodoxă”, 15-9-1972)

 • Nu există nici un canοn sfânt, nici o prevedere canonică, istoria îndelungată a Βisericii nu are nici un astfel de exemplu în care aceasta să fi recunoscut tainele săvârșite de cei de altă credință.

(Arhimandrit Ieronim Kotonis, „Problemele iconomiei bisericești”, p.200)

 • Cei care au modificat învățătura cea adevărată ”nu au in ei Legea lui Dumnezeu, nu au credința Tatălui și Fiului, nu au viața și mântuirea.

(Sfântul Ciprian)

 • Orice se împotrivește adevărului, chiar dacă este o tradiție sau de un vechi obicei, este erezie.
 • Orice învățătură care este contrară adevărului predat de Biserică, de Apostoli, de Hristos și de Dumnezeu, trebuie considerată greșită.

(Tertulian)

 • Credem în tot ce a fost predanisit de la Apostoli, căci Apostolilor , la rândul lor, le-a fost predanisit de Hristos, iar lui Hristos i-a fost predanisit de Tatăl.
 • Ortodoxia este acea Biserică unică, care ca un paznic credincios al credinței evanghelice ”n-a schimbat nimic din ceea ce o constituie, nici n-a scos, nici n-a adăugat.
 • Iisus Hristos, Evanghelia, Sinoadele și Sfinții Părinți sunt călăuzitori nerătăciți și unici ai Adevărului și învățăturii Bisericii, nu inovatorii, fie ei și papi, fie patriarhi sau arhiepiscopi.
 • Vai celor care profanează Sfânta Credință cu erezii sau celor care încuviințează ereziile.

(Sfântul Efrem Sirul)

 • „Să ne păzim din toate puterile pentru a nu primi împărtășirea ereticilor și nici s-o dăm acestora, ca să nu devenim părtași ai ereziilor și ai osândirii”

(Sfântul Ioan Damaschin, PG 94, 1149…)

 • …dacă-i îngăduiți pe latini, Hristos nu vă va fi de folos.

(Sfântul Iov Mărtuirisitorul)

 • „Rămâneți statornici și neclintiți”
 • După cum nu este cu putință să zidim o casă fără temelii sau să cultivăm o plantă care nu are rădăcini în pământ, așa și fără mărturisirea de credință nici un folos nu vom avea. „Cel care nu mărturisește adevărul credinței lui Hristos, departe de Dumnezeu este și Hristos se va lepăda de el”… „De aceea, fraților, rămâneți în credință, fiți viteji, rămâneți statornici și neclintiți în cuvânt și în faptă”.

(Sfântul Simeon al Tesalonicului, „Lucrări teologice”, Tesalonic, 1981, p.112)

 • N-ai fost învățat că în vremurile grele fiecare creștin este responsabil pentru creștinătate în ansamblul ei? Că fiecare membru al Bisericii Ortodoxe este responsabil pentru întreaga Biserică? Și că astăzi Biserica are vrășmași și este prigonită dinafară, dar și dinăuntru?

(Răspunsul dat de Sfântul Ioan Maximovici, †1966, unui fiu duhovnicesc, despre un articol pe care l-a scris)

Previous Post

Trebuie să avem pururi pomenirea morții și a judecății ce va să fie; căci cei care nu cugetă și nu le așteaptă neîncetat pe acestea cad ușor patimilor

Next Post

Sfânta Scriptură despre eretici

Related Posts
Total
0
Share