Stăpâne preadulce, Doamne Iisuse Hristoase, trimite Harul Tău cel sfânt

Stăpâne preadulce, Doamne Iisuse Hristoase, trimite Harul Tău cel sfânt şi dezleagă-mă de legăturile păcatului! Luminează-mi întunericul sufletului, ca să simt mila Ta cea nespusă, să Te iubesc şi să-Ţi mulţumesc cu vrednicie Ţie, Preadulcele meu Mântuitor şi Dumnezeu, Cel vrednic de toată dragostea şi mulţumirea. Aşa, Bunule, Binefăcătorul meu şi Domnul meu Cel mult îndurat, nu depărta de la noi mila Ta cea bogată, ci îndură-Te de zidirea Ta.

Ştiu, Doamne, mulţimea greşelilor mele, dar caută şi la mila Ta cea nesfârşită. Văd întunericul nesimţitorului meu suflet, dar aştept cu credinţă şi cu nădejdi bune dumnezeiasca Ta luminare şi slobozirea de obiceiurile mele cele viclene şi de patimile cele vătămătoare, pentru rugăciunile Preadulcei Tale Maici, Stăpâna noastră Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi pentru ale tuturor Sfinţilor.

Amin!

Extras din Stareţul Iosif Isihastul: nevoinţe, experienţe, învăţături monahul Iosif Vatopedinul, Editura Evanghelismos, 2009.

Previous Post

Film: Diadema Starețului

Next Post

Acatistul Nașterii Maicii Domnului

Related Posts
Total
0
Share