Stareța Macrina: Să arătăm multă dragoste faţă de Sfântul Ioan Teologul

Să ne străduim să cultivăm dragostea. Dacă vom citi Evanghelia Sfântului Ioan Teologul în fiecare zi, mult ne vom folosi. Să arătăm multă dragoste faţă de Sfântul Ioan Teologul și să‑l ţinem de mânecă. Unde merge Sfântul Ioan? Unde merge el să mergem și noi împreună cu el, să fim aproape de el, să‑l ţinem de mână. Să‑i arătăm evlavie și, în rugăciunea noastră, să‑l rugăm cu căldură să ne dea nerăutate și să ne ajute să ajungem la dumnezeiasca nepătimire. Și atunci chiar să strige cineva lângă noi, să ne ocărască, să ne vorbească de rău, noi nu‑i vom da nicio importanţă, ci vom spune: „Să fie binecuvântat! Lasă să‑mi spună!”. Faţă de binele de care se desfătează, ce sunt acestea? Nu le va da nici o importanţă. Mintea Sfântului Ioan era cu totul lumină. Așa cum este lumina de care nimic nu se poate apropia, astfel era mintea lui. Așadar, să‑l iubim foarte mult și să i ne rugăm cu stăruinţă, pentru că numai despre dragoste vorbea. „Fiii mei, să nu iubim cu cuvântul…”[1]. Ce frumos! Atunci când există dragoste pe toate le suportă omul, pe toate. Și mâhniri și întristări și ispite și gânduri, chiar și unele evenimente tragice, cum ar fi războaie, cutremure, catastrofe etc. Atât de mult ajută Harul.

***

Dragostea este cea mai mare virtute. „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Această poruncă ne va ajuta foarte mult, dacă vom cugeta bine la ea în fiecare zi, deoarece este prima și cea mai importantă poruncă. „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău”, are adâncime și înălţime. Va trebui să ne adâncim în această poruncă, să‑i facem „analiză chimică”.

Evanghelia după Ioan și Epistolele lui trebuie să le studiem în fiecare zi. Acolo vom găsi multe despre dragoste. „Să vă iubiţi unul pe altul”[2] și „Dumnezeu dragoste este”[3]. Sfântul Ioan Teologul ne‑a învăţat că prin dragoste ne apropiem de Dumnezeu. Așa cum știm, el avea foarte multă dragoste și credinţă în Hristos, de aceea și Hristos l‑a iubit și i‑a încredinţat‑o pe Maica Sa. Ce frumos spune: „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul”! Ce mare taină este aceasta! Să avem evlavie faţă de el și să‑l rugăm să ne dăruiască dragoste. Dacă‑L vom iubi mult pe Hristos, toate vor fi ușoare. În cugetarea noastră va fi lumină, iar sufletul nostru va avea multă veselie. Când Îl iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, cu toate cele dinăuntru ale noastre, ne vom da și viaţa din dragoste pentru Dumnezeu, iar această dragoste ne va aduce Harul și luminarea dumnezeiască. Și vei vedea atunci cum mintea își va lua avânt, cum se va înălţa, unde te va duce. La milostivirea lui Dumnezeu te va duce. Atunci va înţelege pe deplin dragostea pentru aproapele.

[1] I Ioan 3, 18.

[2] Ioan 15, 17.

[3] I Ioan 4, 8.

Extrase din Cuvinte din inimă Stareța Macrina Vassopoulos, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Mântuirea noastră este în Biserică

Next Post

De ce nu au urcat feministele pe Golgota

Related Posts
Total
0
Share