televiziune

Despre capcanele pe care ni le întinde televizorul

  • 03/10/2012
Despre capcanele pe care ni le întinde televizorul

În România mass-media este o putere. Dintre mijloacele mass-media cel mai mare impact îl are televizorul. Ca aparat, televizorul este o invenţie a minţii omeneşti - care în sine nu este nocivă; însă modul în care el este folosit, cu precădere în ultimii unsprezece ani la noi şi în ultimii treizeci de ani în occident, l-a transformat în cea mai distructivă armă din lume - pentru suflet. Televiziunea are o tendinţă tot mai accelerată şi mai accentuată de a nu mai îndeplini funcţia de divertisment, informaţie, cultură, etc., ci pe aceea de a forma un om nou, spălat de tot ce e bun....

Continuare.....

Noua eră și «noua» televiziune

  • 04/06/2012
Noua eră și «noua» televiziune

«A gândi pentru a lua o hotărâre este tot una cu a cugeta …».[1]  de Dafnis Varvitsiotis, cercetătoare istorică Astăzi, cetățeanul de mijloc este, în neștiința sa, o pradă ușoară unui fenomen care acționează atât de hotărâtor în viața sa, încât are posibilitatea să-i influențeze prezentul și să-i stabilească viitorul. Este vorba despre fenomenul televiziunii și, mai concret, al „noii” televiziuni. Într-adevăr, o trecere în revistă a modului de funcționare a televiziunii în țara noastră în ultimii zeci de ani demonstrează că ea a părăsit, treptat,...

Continuare.....