Tipicul Postului la Tăierea Cinstitului Cap al Mergătorului Înainte

Tipicul Postului la Tăierea Cinstitului Cap al Mergătorului Înainte este aşezat de Sfinţii părinţi cei de demult. Sunt oarecare ce hotărăsc a mânca atunci feluri de mâncări, iar nu a posti, noi însă pentru aceasta n-am putut să aflăm nimica scris în deosebite Tipice, ci mai vârtos se cuvine întru această zi a ne înfrâna cu tot felul de post pentru cinstea Prorocului celui ce a pătimit pentru adevăr şi a propovăduit pe Domnul şi celor din iad.

Iar a se face dezlegare numai la untdelemn şi la celelalte roduri din feluri de poame şi seminţe şi câte un pahar de vin cu măsură întru slava lui Dumnezeu, pentru osteneala privigherii; căci prin tot chipul se cuvine ca să fim noi întru acea zi cu întristare şi mâhnire, iar nu a avea plăcerea pântecelui, pentru viaţa cea înfrânată a Sfântului şi vărsarea lui de sânge cea prin necurată ucidere de către Irod; fiindcă Capul Mergătorului Înainte a fost tăiat la ospăţ prin jocurile desfrânatei celei jucătoare şi prin îmbuibarea pântecelui şi junghierea şi vărsarea de sânge a felurite vietăţi; iar nouă niciuna din aceste vietăți, adică, din care se varsă sânge, încă nici peşte, se cuvine a mânca, fiindcă şi acesta are sânge, măcar deşi vieţuieşte în apă şi este din făpturile cele vieţuitoare; ca să nu ne arătăm a urmă îmbuibărilor lui Irod.

Căci cum vom putea cinsti slăvita tăiere a Botezătorului, dacă vom mânca carne sau alte feluri de mâncări scumpe? Pentru că el vieţuind într-o pustie ca aceea, în care nu numai roduri de poame sau alte legume, ci nici apă, nici iarbă era. Şi prea dovedit este că nici pâine mânca, nici masă avea. Vin să bem? Însă el nici odinioară n-a gustat vin, nici alte băuturi lumeşti; nici în casă vieţuia, ci în peşteră întunecoasă tăinuindu-se petrecea. Scaunul, masa şi patul lui era pământul, iar pentru nevoia firii odată în zi gusta acride şi miere sălbatică; iar paharul lui era pumnul şi băutura apa ceea ce din piatră curge.

Pentru aceasta, fraţilor, cu sârguinţă să cinstim ziua aceasta, cu rugăciuni şi cu post întru întreaga înţelepciune petrecând şi fugind de obiceiul cel prea rău al beţiei; iar dacă cineva va fi ţinut de necredinţă şi pe această hotărâre ce foarte mult s-a socotit nu o va păzi, unul ca acela grele şi vătămătoare întâmplări va pătimi.

Iar pe cei ce săvârşesc această nevoinţă a postului, Doamne, binecuvântează-i şi cu rugăciunile Sfântului Mergătorului Tău Înainte povățuieşte-i.

Extras din Minei.

Previous Post

Cea mai importantă resursă a unei familii este…

Next Post

De care parte suntem?

Related Posts
Total
0
Share