Vino și îți voi arăta lucrurile oamenilor

Zis-a Avva Daniil: ne-a povestit nouă Avva Arsenie ca pentru el, deși poate chiar el era, că șezând un bătrân în chilia sa i-a venit un glas zicând: Vino și îți voi arăta lucrurile oamenilor.

Și, sculându-se, a ieșit și l-a dus pe el într-ul loc și i-a arătat un arap tăind lemne și făcând o sarcina mare și acela se ispitea să o ridice, dar nu putea. Și, în loc de a mai lua dintr-însa, el, mergând, mai tăia lemne și adăuga peste sarcină. Și aceasta o făcea vreme îndelungată.

Și mergând puțin mai înainte, iarăși i-au arătat lui un om stând lângă un lac și scoțând apa dintr-însul și turnând-o într-un jgheab găurit, din care curgea iarăși în lac.

Și i-a zis lui iarăși: vino să-ți arăt alta: și a văzut o Biserică și doi oameni călări pe cai ținând o prăjină de-a curmezișul, unul împotriva altuia. Și voiau să intre prin ușă și nu puteau, pentru că era prăjina de-a curmezișul și nu s-a smerit niciunul pe sine înapoia celuilalt, ca să întoarcă prăjina de-a dreptul și pentru aceasta au rămas afară de ușă. Și bătrânul a zis: aceștia sunt oamenii care poartă cu mândrie cumpăna, ca și cum ar fi a dreptății și nu s-au smerit ca să se îndrepteze pe sine și să călătorească pe calea cea smerită a lui Hristos. Pentru aceasta și rămân afară de Împărăția lui Dumnezeu.

Iar cel ce tăia lemne, este omul cel întru multe păcate, care în loc de a se pocăi, adaugă alte fărădelegi, întru păcatele sale.

Și cel ce scotea apa, este omul cel care face lucruri bune, dar pentru că are întru dânsele amestecare rea, cu aceasta a prăpădit și lucrurile cele bune ale sale.

Deci tot omul trebuie să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în deșert.

Extras Patericul egiptean– Avva Arsenie.

Previous Post

Evanghelia zilei (Matei 21, 12-14; 17-20)

Next Post

Despre Bogorodişna sau Canoanele Maicii Domnului

Related Posts
Total
0
Share