Zis-a Avva Antonie – lectură Ierom. Ștefan Nuțescu


Un frate a zis lui avva Antonie: „Roagă-te pentru mine!”

Zis-a lui bătrânul: „Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuţi nu te vei sili şi nu te vei ruga lui Dumnezeu.”

S-au dus oarecari fraţi la avva Antonie şi i-au zis lui: „Spune-ne nouă cuvânt: cum să ne mântuim?”

Zis-a lor bătrânul: „Aţi auzit Scriptura? Bine vă este vouă”.

Iar ei i-au zis: „Voim să auzim şi de la tine, părinte”.

Şi a zis lor bătrânul: „Zice Evanghelia: «de te va lovi cineva peste faţa cea dreaptă a obrazului, întoarce-i lui şi pe celălaltă.»

Zis-au lui: „Nu putem face aceasta”.

Zis-a lor bătrânul: „De nu puteţi întoarce şi pe cealaltă, măcar pe aceea una să o suferiţi”.

Zis-au lui: „Nici aceasta nu putem”.

Zis-a bătrânul: „Dacă nici aceasta nu puteţi, nu daţi în locul aceluia ce ați luat”.

Şi au zis ei: „Nici asta nu putem”.

Deci zis-a bătrânul ucenicului său: „Fă-le lor puţină fiertură, că sunt neputincioşi”. „Dacă asta nu puteţi şi aceea nu voiți, ce să vă fac vouă? De rugăciuni este trebuinţă.”

Sursa: Patericul egiptean.

Previous Post

Mănăstirea Cuviosului Antonie cel Mare – Egipt

Next Post

Învrednicește-ne, Doamne

Related Posts
Total
0
Share