Apărători ai Credinței Ortodoxe

de Protop. Dionisie Tațis

Creștinii contemporani nu-și apără Credința Ortodoxă atât cât trebuie și nu rămân statornici în Tradiția Bisericii. Exemplu cel mai convingător sunt ecumeniștii care-i recunosc pe papistași și pe protestanți, și consideră „bisericile” lor egale cu Biserica Ortodoxă. Discută cu ele pentru aflarea adevărului creștin, deși în Simbolul credinței vorbim despre Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, care este Biserica Ortodoxă. Ecumeniștii, clerici și laici, fără nici o opreliște vin în contact cu ereticii, sunt influențați de modul lor de gândire și de morala lor și niciodată nu mărturisesc Credința Ortodoxă, ca să nu le strice inima „fraților lor”, uitând de Părinții Bisericii, care spun că este foarte primejdios pentru ortodocși să aibă legături cu ereticii, pentru că aceștia aduc inovații și răstoarnă Evanghelia.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre aceasta: „Întocmai cum la monezile împărătești, cel care taie o mică bucățică din reprezentarea ce se află pe monedă, face moneda fără valoare, așa și cel care trece cu vederea și cea mai mică parte a Credinței celei drepte, vatămă tot întregul, deoarece răul dintru început se face și mai rău”. Și Ioan Damaschin accentuează că trebuie să respectăm Tradiția Bisericii și să rămânem statornici în ea, lepădând orice încercare de schimbare, îndreptare și răstălmăcire a ei. În mod concret spune: „Toate cele care ne-au fost predate de Lege, de Prooroci, de Apostoli, de Evangheliști, le primim, le cunoaștem și le cinstim, fără să căutăm nimic mai mult decât acestea… Să le iubim și să rămânem în acestea, să nu mutăm din locul lor hotarele veșnice și să nu desființăm dumnezeiasca Tradiție”. „Auziți popoare, neamuri, limbi, bărbați, femei și copii, cei mai mari, cei mai tineri și prunci, neamul cel sfânt al creștinilor. Dacă cineva vă învață ceva în afară de ceea ce a primit Sfânta Sobornicească Biserică de la Sfinții Apostoli, Părinți și Sinoade, și le-a păzit până acum, să nu-l ascultați, nici să primiți sfatul șarpelui, așa cum l-a primit Eva și a cules moarte. Chiar și Înger sau împărat de vă vor învăța ceva în afară de acestea pe care le-ați primit, astupați-vă urechile”.

În vremea noastră, când poporul primește zilnic multe mesaje negative și anticreștine, se impune necesitatea arzătoare ca clericii, mai întâi, dar și mirenii, să fie cu luare-aminte și să apere cu statornicie credința noastră atacată din toate părțile și să refuze orice relații cu ereticii.

Previous Post

Prietenia satanei

Next Post
candela iisus

Încetează să mai spui mereu: „Slavă Ție, Dumnezeule!”

Related Posts
Total
0
Share