Apostolul zilei (Fapte 19, 1-8)

Prochimen, glasul al 7-lea: Drepții să se bucure de izbânda lor.

Stih: Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când mă rog Ţie; de la frica vrăjmaşului scoate sufletul meu (Ps. 63, 1).

DIN FAPTELE APOSTOLILOR, CITIRE:

În zilele acelea, când Apolo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes. Și, găsind câțiva ucenici, le-a zis: Primit-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis către el: Nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Și el a spus: Deci în ce v-ați botezat? Ei au răspuns: În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Atunci, auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și, punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau. Și erau toți ca la doisprezece bărbați. Iar el, intrând în sinagogă, a propovăduit cu îndrăzneală vreme de trei luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze despre Împărăția lui Dumnezeu.

Aliluia, glasul 1:

Stih: Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înălța (Ps. 91, 12).

Stih: Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori (Ps. 91, 13).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

“Dansul peștilor” în Iordan în ziua Bobotezei

Next Post

Evanghelia zilei (Ioan 1, 29-34)

Related Posts
Total
0
Share